Galerie Foto

Imprimare

Comunicat de presa: Concluziile studiului Analiza principalelor probleme cu care se confrunta asistentele medicale din unitatile publice de sanatate (2016)

Coroborarea datelor din cercetarea sociologică cu cele privitoare la salarizare indică faptul că la ora actuală categoria de personal cea mai afectată o constituie asistentele medicale, în special asistentele medicale absolvente de postliceală. Două componente majore contribuie la această situație: marea majoritate (cca. 60.000) a asistentelor a asistentelor medicale din unitățile sanitare publice sunt afectate de fenomenul discriminării salariale și cca. 23% dintre asistentele medicale din unitățile sanitare publice sunt în situația de muncă forțată neplătită.

I.   Principalele categorii de probleme constatate

 

1) Respectarea drepturilor aferente timpului de muncă

- 56% dintre asistentele medicale efectuează în mod constant ore suplimentare. În cazul a cca. 78% dintre asistentele medicale care efectuează ore suplimentare nu li s-a cerut acordul pentru efectuarea acestora. „Obligarea contextuală” – a trebuit să le efectuez deoarece nu avea cine -  este pe primul lor, fiind urmată de cea directă, prin trecerea pe grafic. Cca 3% dintre respondente au indicat faptul că au fost amenințate să efectueze orele suplimentare. 

- 40% dintre asistentele medicale care efectuează ore suplimentare (cca. 23% din totalul respondentelor) au indicat faptul că acestea nu sunt plătite și nici nu sunt recuperate prin zile libere. Situația se încadrează în cazul exemplar al sclaviei, fiind vorba de muncă forțată și neplătită.

- Cca. 21% dintre asistentele medicale nu au beneficiat de concediu de odihnă integral în ultimii 5 ani de zile. Doar cca. 57% dintre asistentele medicale au indicat că nu au zile de recuperat în urma orelor suplimentare și a CO neefectuat din ultimii trei ani de zile.

2) Echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală

Ținând cont de faptul că asistentele medicale absolvente de postliceală reprezintă peste 85% din asistentele medicale care lucrează în unitățile sanitare, diferențele foarte mari ale nivelelor de salarizare, bazate în special pe existența mai multor categorii de studii, în condițiile atribuțiilor identice generează la ora actuală cea mai mare problemă a acestei categorii de personal.

Cca. 60% dintre respondente au indicat faptul că se simt discriminate salarial față de asistentele medicale cu studii superioare. Argumentele utilizate: „deși fac aceeași muncă, salariul este diferențiat”,„ lipsa unui proces de echivalare a competențelor deja dobândite pentru a trece la un nivel de școlarizare egal cu facultatea” și „distribuția egală a responsabilităților la locul de muncă”. Discriminarea salarială a asistentelor medicale absolvente de postliceală este cel mai amplu fenomen de discriminare din sectorul sanitar, având, în consecință, cel mai mare impact negativ.

3) Salarizarea asistentelor medicale

- Cca. 28% dintre respondenți au indicat faptul că unitatea le refuză acordarea unor drepturi salariale. Dintre drepturile ce li se refuză în unitățile sanitare unde lucrează, asistentele medicale au menționat:

o   neplata orelor suplimentare;

o   neacordarea bonurilor de masă;

o   neacordarea gradului principal.

Din perspectiva discriminărilor salariale cea mai defavorizată categorie profesională o constituie asistentele medicale. În funcție de gradul de afectare și impactul acesteia (numărul de asistente afectate), „ierarhia discriminării” este următoarea:

-          Asistentele medicale absolvente de postliceală: cca. 60.000 de asistente medicale care au între 49,3% din salariul maxim posibil (în spitalele neclinice și ATI/UPU) și 57,3% în spitalele neclinice (comparativ cu nivelul salariului asistentelor medicale cu studii superioare din spitalele clinice: 64%)

-          Asistentele medicale cu studii superioare din spitalele neclinice (cu excepția ATI/UPU/CPU): un număr mic de asistente, acestea având însă doar 46% din salariul maxim posibil.

II.    Principalele soluții recomandate pentru eliminarea problemelor constatate:

-          Reducerea deficitului de personal și/sau introducerea CIM-urilor cu timp parțial pentru înlocuirea orelor suplimentare neplătite pentru toate asistentele medicale – constituie soluțiile esențiale pentru rezolvarea problemelor grave legate de timpul de muncă.

-          Demararea procedurilor pentru echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală, echivalarea elimină cea mai importantă discriminare salarială pentru 63.586 de asistente medicale din unitățile sanitare publice.

-          Introducerea echivalării salariale (salarizarea similară a asistentelor medicale absolvente de postliceală cu cele absolvente de studii superioare) sau reducerea în regim de urgență a discrepanțelor/discriminărilor salariale (aplicabilă doar în condițiile implementării punctului 2).

-          Reducerea discrepanțelor/discriminărilor salariale prin aducerea tuturor salariilor la același nivel de referință (64%) din salariul maxim posibil pe legea 284/2010 (calculat prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare specifici fiecărei funcții cu salariul minim pe economie).

- Reajustarea ierarhiei salariale în special prin introducerea claselor suplimentare pentru vechimea în sectorul sanitar (prin preluarea modelului aplicabil Educației) și prin eliminarea diferențelor dintre asistentele medicale S și cele PL (aplicabilă și în cazul asistentele medicale care lucrează în secțiile ATI/UPU/CPU raportat la restul secțiilor) la cel mult 3 clase de salarizare.

Forma integrală a studiului poate fi accesată aici.

Biroul de presă

Imprimare

Raspunsul Departamentului Asistente Medicale al Federatiei „Solidaritatea Sanitara” la Scrisoarea deschisa a OAMGMAMR

Răspunsul Departamentului Asistente Medicale al Federației „Solidaritatea Sanitară” la Scrisoarea deschisă a OAMGMAMR ( http://www.oamr.ro/scrisoare-deschisa/ )

Stimați colegi din cadrul BEX-ului OAMGMAMR,

După cum știți deja, campania online pentru echivalarea a fost declanșată de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, organizația reprezentativă la nivelul sectorului Sănătate, și nu de Sindicatul Solidaritatea Sanitară (faptul că ați rectificat ulterior nu schimbă ceea ce semnifică această eroare). În mod sigur știți deja acest lucru datorită documentelor pe tema echivalării pe care vi le-am prezentat în mod repetat și datorită celor peste 5.000 de asistente medicale care v-au transmis până acum câte un e-mail în care precizau susținerea demersurilor inițiate de organizația noastră.

În condițiile în care dvs. vă permiteți o afirmație de genul „sub pretextul apărării dreptului asistenților medicali absolvenți de postliceală la echivalarea studiilor”, ne luăm și noi libertatea să vorbim despre acțiunile pe care le faceți sub pretextul reprezentării intereselor profesionale ale asistentelor medicale. Vom face acest lucru pe larg, indicând fiecare astfel de „pretext.”

Argumentele juridice despre care afirmați că „nu se regăsesc textual” le puteți găsi cu ușurință pe site-ul Petiției pentru echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală, asemenea tuturor asistentelor medicale, adică aici:  http://solidaritatea-sanitara.ro/petitie/ În momentul în care câteva mii de membre ale OAMGMAMR v-au adresat solicitarea de intervenție pentru rezolvarea acestei probleme. Dacă acest lucru vi s-a părut prea dificil, aveați la dispoziție adresa înregistrată la dvs. cu nr. 122/06.02.2015, așa cum se poate vedea aici.

Dacă este cazul, putem prezenta dovezile pentru o serie de alte documente de care ați avut știință, în care se regăsește argumentarea juridică privind dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală la echivalare.

Vă invităm, totuși, să nu confundați dorințele dvs. cu validarea argumentării juridice! La argumente se răspunde cu argumente, nu cu sentimente. Deocamdată, nu ați binevoit să răspundeți în termenii unui dialog interinstituțional corect la argumentele noastre, construindu-vă opoziția la acest demers pe alte tipuri de abordări, ce țin mai curând de zona politică.

Din conținutul Scrisorii dvs. nu reușim să ne dumirim: considerați că aveți sau că nu aveți atribuții legate de echivalare? Nu de alta, dar pe de o parte vă declinați competența față de solicitările transmise de membrele/membrii dvs. iar pe de altă trimiteți fie la afirmații care nu sunt susținute de documente, fie la abordări care contravin intereselor asistentelor medicale absolvente de postliceală.

În privința inițierii modificării art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 (care elimină interdicția echivalării), vă invităm să nu confundați lipsa dvs. de informare/reaua dvs. credință cu adevărul! Vă cităm unul dintre multele exemple care dovedesc că vehiculați în mod public neadevăruri - declarația publică a domnului Senator  Ion Luchian, președintele Comisiei de Sănătate Publică a Senatului României:

Ca urmare a demersurilor Federației ”Solidaritatea Sanitară din România”, alături de doamna senator Doina-Elena Federovici am propus modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale - care interzice recunoașterea de către universități a creditelor obținute în învățământul postliceal sanitar, excluzând asistentele și asistenții medicali din rândul cetățenilor care pot beneficia de mecanismul creditelor transferabile, așa cum este stipulat acest drept la art. 44, alin. 10 din aceeași lege.

Modificarea propusă elimină discriminarea creată între persoanele care lucrează în sectorul sanitar și angajații altor sectoare de activitate.

Această declarație o puteți găsi aici.

Chiar dacă încă n-am ajuns încă la adoptarea acestei inițiative legislative, contribuția Federației „Solidaritatea Sanitară” la apariția ei este de necontestat. Actuala campanie vizează, după cum este menționat în mod expres în conținutul documentelor, sprijinirea adoptării acestui act normativ.

Vă reamintim că eforturile noastre pe această temă s-au desfășurat în contextul unei avalanșe de declarații, din partea OAMGMAMR sau a unora din filialele acestuia, privind imposibilitatea echivalării!

Partea de care ați binevoit (sau nu) să luați cunoștință din acest protest, respectiv e-mailurile din partea membrilor dvs., nu constă în trimiterea de către noi a acestora în numele lor, ci din transmiterea de către ei a acestor e-mailuri, prin intermediul nostru. Fiecare dintre semnatari este informat că OAMGMAMR-ul, alături de alte instituții, va primi o solicitare/petiție în numele său în momentul în care semnează petiția. Petițiile sunt ale membrilor dvs., nu ale noastre, ele generându-vă automat obligația de a le da curs și a da seamă de modul în care le-ați îndeplinit această solicitare.

Indignarea dvs. față de miile de e-mailuri pe care le primiți din partea asistentelor medicale este nejustificată, în condițiile în care prin ele vă este solicitat sprijinul pentru rezolvarea unei probleme grave cu care se confruntă. În mod eronat ați considerat că sunteți ținta unor atacuri: dvs. primiți aceste e-mailuri alături de alte câteva instituții ale statutului și de toți parlamentarii. Niciunul dintre adresanți nu este agresat, fiecare fiind subiectul unui demers legal și îndreptățit din partea unor cetățeni care sunt victimele încălcării unor drepturi profesionale fundamentale.

Solicitările pe care le-ați primit din partea celor peste 5.000 de membri ai dvs. nu sunt greșit îndreptate, așa cum în mod eronat ați interpretat. În discuție este o problemă profesională, dvs. având obligația de a vă ocupa de rezolvarea ei. Nu puteți să le luați doar cotizația, în mod obligatoriu și la nivelul la care doriți, fără să vă asumați obligațiile ce decurg din faptul că acești membri vă plătesc. Cu alte cuvinte, nu aveți doar drepturi, ci și obligații, cele mai importante fiind față de membri.

Participarea unor experți ai OAMGMAMR la un proiect al Ministerului Educației pe tema echivalării nu demonstrează eforturile organizației pe această temă. Sperăm să renunțați la revendicarea lui ca document de referință pentru problema echivalării, deoarece el contravine intereselor asistentelor medicale: după cum am arătat în mod expres în actele ce fundamentează demersurile noastre, acel document amintește modul în care Belgia a făcut echivalarea (respectiv prin recunoașterea competențelor deținute și prin completarea celor lipsă prin intermediul formării), dar în concluzii propune modelul românesc: asistentele medicale trebuie să reia studiile de la 0 (zero).

O astfel de propunere nu este corectă față de membrii/membrele dvs. Dacă nu este îndeajuns apelul la normalitate atunci ar trebui să fie suficient apelul la deontologie: o parte dintre dvs. ați beneficiat deja de echivalarea studiilor, având obligația de a face toate demersurile necesare pentru a oferi și celor pe care-i reprezentați această posibilitate. În caz contrar, avantajul pe care-l aveți se transformă în privilegiu, opoziția față de echivalare transformându-se de fapt într-o luptă pentru conservarea acestor privilegii.

Obligația dvs. de a sprijini echivalarea, în forma promovată de noi, are și un alt izvor, pe care vi-l reamintim: v-am sprijinit să introduceți echivalarea gradului principal. Cu alte cuvinte, dvs. ați promovat deja o formă de echivalare de care au beneficiat cea mai mare parte a asistentelor medicale cu studii superioare: echivalarea gradului principal. Ea presupune faptul că asistentelor medicale care au obținut gradul principal în calitate de absolvente de postliceală le este recunoscut acest grad și în momentul în care devin absolvente de studii superioare.

Aveți, așadar, câteva generații de asistente medicale care au beneficiat înainte de anul 2011 de mecanismul echivalării pentru absolvirea studiilor superioare și avem și generații care au beneficiat de echivalarea gradului principal. În cea mai mare parte este vorba de aceleași asistente medicale, care au avut acest drept la normalitate. De ce doriți să-l refuzați restului asistentelor medicale aflate în aceeași situație? Noi considerăm că sunteți obligați să-l acordați, sprijinind demersurile noastre. În măsura în care în conducerea centrală și teritorială a organismului profesional sunt asistente medicale care au beneficiat de acest chip al normalității, obligația dvs. devine una imperativă, alternativa constituind-o conflictul de interese născut în umbra dorinței de-a transforma normalitatea în privilegiu.

Dacă nu vă simțiți obligați să rezolvați această problemă gravă, pe care-o constituie ruptura profesiei de asistent medical/asistentă medicală atunci înseamnă că organizația pe care-o conduceți are un deficit de reprezentare a tuturor categoriile de asistente. Într-o astfel de variantă devine relevant principiul reprezentării proporționale, pe nivele/forme de studii în toate structurile de conducere ale organismului profesional.

  

Organizația nu este a dvs., a celor din Biroul Executiv, ci a membrelor/membrilor obligați să vă plătească cotizația. O astfel de poziție de forță împotriva solicitărilor a peste 5.000 de membre/membri (până acum) poate fi asumată doar prin consultarea membrilor, nu prin decizia unilaterală a unui grup restrâns de persoane, fie ele și aflate în structura de conducere.

Vă reamintim faptul că nu sunteți o organizație privată și nici măcar una obștească, ci o instituție a statului sau cel puțin o organizație de interes public, fiind ținuți a respecta prevederile în materie în privința deciziilor ce privesc soarta atâtor membre/membri.

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România

Departamentul Asistente Medicale

Sindicate afliliate FSSR


 
Sindicate afiliate:  


 
 

Tulcea Botosani Neamt Mures Cluj Bihor Timis Caras Severin Gorj Valcea Olt Arges Sibiu Dambovita Giurgiu Bucuresti Calarasi Prahova Constanta Galati Covasna

Flux SOLIDARITATEA