Galerie Foto

Imprimare

Referitor la declaratiile Ministerului Sanatatii privind plata garzilor suplimentare

Luând act de declarațiile publice ale Ministerului Sănătății, din data de 24.07.2016, așa cum au fost preluate de mass-media, privind faptul că va plăti gărzile suplimentare (gărzile suplimentare vor fi plătite), precizăm următoarele:

Federația „Solidaritatea Sanitară” nu a afirmat niciodată că gărzile suplimentare normei de bază, ce vor face obiectul unui contract individual cu timp parțial, nu vor fi plătite. Plata acestora este stabilită în cadrul OUG nr. 20/2014. Problema o reprezintă semnificația diferită a cuvântului „plată” (drepturi salariale), pe care o dă Ministerul Sănătății față de noi.

Cu alte cuvinte, în discuție este cuantumul plăților, respectiv acordarea tuturor drepturilor aferente acestora, așa cum le-am precizat în mod public, solicitările noastre fiind clare.

În cadrul negocierilor de vineri, 22.07.2016, reprezentanții Ministerului Sănătății au indicat în mod clar că, din punctul de vedere al instituției, nu există cadrul legal pentru acordarea acestor drepturi, arătând că a înaintat solicitările noastre Ministerului Muncii, rezolvarea lor depinzând de deciziile acestei instituții. În acest sens, reiterăm încă odată, în mod public, solicitarea unei întâlniri comune între reprezentații celor două instituții și cei ai Federației „Solidaritatea Sanitară”, pentru rezolvarea problemelor ce țin de gărzile medicilor și a tuturor problemelor rămase nerezolvate în salarizarea personalului din sistemul sanitar. Reamintim faptul că aceste solicitări au fost transmise în mod consecvent în ultimele două luni, amânarea negocierilor conducând la situația actuală.

            În contextul în care reprezentanții Ministerului Sănătății au estimat că modificarea OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar va dura cel puțin 30 zile, reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” au solicitat acoperirea vidului legislativ prin intermediul unui set de recomandări, care să sprijine activitatea spitalelor. Aceste recomandări trebuie să includă însă și acordarea drepturilor solicitate de noi.

Apreciem în mod public disponibilitatea Ministerului Sănătății de a recunoaște faptul că există o problemă legată de organizarea activității de gardă în unitățile sanitare publice, caracterizată de obligarea medicilor la un timp de muncă cu mult peste normele legale în vigoare, de necesitatea îmbunătățirii condițiile de muncă și de plata unor drepturi. Considerăm însă că nu este suficient, fiind necesară în acest moment intrarea în legalitate din toate punctele de vedere și acordarea tuturor drepturilor, așa cum le-am solicitat și argumentat.

Ne exprimăm încă odată disponibilitatea de a participa la soluționarea cererilor care necesită o abordare atentă, experții Federației „Solidaritatea Sanitară” fiind dispuși să participe la elaborarea noilor acte normative, acolo unde este cazul.

Precizăm că până la demararea negocierilor și soluționarea problemelor indicate de noi, demersurilor Federației „Solidaritatea Sanitară” vor continua, așa cum au fost stabilite.

Biroul de presă

Imprimare

Comunicat de presa: Refuzul medicilor de a efectua garzile suplimentare poate conduce la blocarea sistemului sanitar

Având în vedere faptul că negocierile cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, purtate în data de 22.07.2016, au evidențiat riscul ca medicii care efectuează gărzile suplimentare să nu beneficieze de o serie de drepturi legale, iar rezultatele studiului realizat pe această temă au indicat situația dramatică în care se găsesc medicii care efectuează gărzi, Federația „Solidaritatea Sanitară” a recomandat tuturor medicilor care efectuează gărzi să nu semneze contractele individuale de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor suplimentare (prevăzute de OUG nr. 20/2016) dacă nu le sunt menționate expres în aceste contracte următoarele drepturi:

-          Dreptul la un spor cuprins între 25% și 75% (25% este minim obligatoriu);

-          Dreptul la toate sporurile pentru condițiile de muncă aplicabile la locul de desfășurare a gărzilor și la sporul de noapte;

-          Dreptul la concediul de odihnă pentru CIM - urile aferente gărzilor suplimentare;

-          Dreptul de a nu lucra continuu mai mult de 24 de ore;

-          Dreptul de a avea liber după gardă cel puțin 24 de ore.

Recomandarea a fost transmisă până în acest moment, via e-mail, la 12.000 de medici din spitalele publice. În condițiile în care medicii pun în practică această recomandare se poate ajunge la blocarea sistemului sanitar în privința activităților specifice gărzilor.

Recomandarea face parte din PROTESTUL  INTELIGENT lansat de Federația „Solidaritatea Sanitară”, acesta vizând apărarea drepturilor tuturor categoriile de salariați din sectorul public de Sănătate.

A doua acțiune declanșată în cadrul PROTESTULUI  INTELIGENT o constituie lansarea PETIȚIEI Pentru apărarea drepturilor medicilor care efectuează gărzi, fiind invitați s-o semneze toți medicii aflați în această situație. Precizăm că, în momentul semnării, în numele fiecărui semnatar este transmis automat un e-mail către adresele de e-mail ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Guvernului prin intermediul căruia semnatarul solicită drepturile prezentate în petiție și își exprimă susținerea pentru acțiunile Federației „Solidaritatea Sanitară” care vizează apărarea/obținerea acestor drepturi. Numele, prenumele, gradul profesional și localitatea semnatarilor sunt publice pe site-ul petiției:  http://solidaritatea-sanitara.ro/petitie/

Invităm pe această cale toate organizațiile care au medici membri și/sau doresc să le apere drepturile să se alăture PROTESTULUI  INTELIGENT!

NOTĂ: Studiul Gărzile medicilor. Situația actuală și principiile utilizabile pentru modificarea Regulamentului privind timpul de lucru și organizarea gărzilor în unitățile sanitare publice, a fost lansat în data de 23.07.2016, el putând fi găsit aici:  http://cercetare-sociala.ro/index.php/studii-ghiduri/studii/item/66-garzile-medicilor-situatia-actuala-si-principiile-utilizabile-pentru-modificarea-regulamentului-privind-timpul-de-lucru-si-organizarea-garzilor-in-unitatile-sanitare-publice

Coordonator Departamentul Medici,

                                                                                                              Vicepreședinte

                                                                                                           Dr. Florin Chirculescu

Relații suplimentare la tel. 0752214942 - dr. Chirculescu Florin

Sindicate afliliate FSSR


 
Sindicate afiliate:  


 
 

Tulcea Botosani Neamt Mures Cluj Bihor Timis Caras Severin Gorj Valcea Olt Arges Sibiu Dambovita Giurgiu Bucuresti Calarasi Prahova Constanta Galati Covasna

Flux SOLIDARITATEA