Recomandări în baza analizei

Considerăm că organizarea salarizării pe baza coeficienților de ierarhizare este cea mai bună soluție pentru o construcție logică a sistemului de salarizare. Având în vedere „plimbarea […]

VII. Limita de 30% determină distorsiuni majore în sistemul de Sănătate

Având în vedere atât specificul locurilor de muncă din sistemul sanitar cât și principiul drepturilor câștigate, vom demonstra în continuare că limita medie de 30% a […]

VI. Impactul înlocuirii tichetelor de masă cu indemnizația de hrană

În ceea ce privește înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizația de hrană (la nivelul anual a două salarii de bază minime brute), rămâne de clarificat regimul […]

V. Impactul asupra personalului nemedical (TESA)

În ceea ce privește înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizația de hrană (la nivelul anual a două salarii de bază minime brute), rămâne de clarificat regimul […]

IV. Impactul modificării sistemului de salarizare asupra asistentelor medicale

a)    Afectarea ierarhiei salariilor Creșterea salariilor de bază se dovedește a fi insuficientă pentru a acoperi diminuările ce rezultă din plafonarea sporurilor și a altor drepturi […]

III. Creșterea veniturilor medicilor – între realitate și promisiune

Noua lege de salarizare ar putea să fie o soluție câștigătoare pentru medici, cu condiția să nu se împlinească niciunul dintre riscurile majore. În caz contrar, […]

II. Variabile esențiale ale noului model de salarizare

Limitarea sporurilor și a altor drepturi la 30% În discuție este limitarea sumelor plătite pentru sporuri și restul cheltuielilor adiționale la 30% din suma aferentă salariilor […]

I. Analiza generală

I.Analiza generală   1) Aspecte metodologice Pentru o corectă înțelegere a demersurilor asumate de prezenta analiză în deschiderea ei abordăm câteva aspecte metodologice, ele având un […]