Recomandări în baza analizei

Considerăm că organizarea salarizării pe baza coeficienților de ierarhizare este cea mai bună soluție pentru o construcție logică a sistemului de salarizare. Având în vedere „plimbarea […]

VII. Limita de 30% determină distorsiuni majore în sistemul de Sănătate

Având în vedere atât specificul locurilor de muncă din sistemul sanitar cât și principiul drepturilor câștigate, vom demonstra în continuare că limita medie de 30% a […]

VI. Impactul înlocuirii tichetelor de masă cu norma de hrană

În ceea ce privește propunerea de acordare a două indemnizații de hrană la nivelul salariului minim  pe  economie, înaintată de  Ministrul Muncii și Justiției Sociale, în […]

V. Impactul asupra personalului nemedical (TESA)

Personalul nemedical va fi menținut în grilele pentru funcțiile comune tuturor sectoarelor. Așadar, va fi eliminată diferența clinic-neclinic până în 2022, alături de alte diferențe. Se […]

IV. Impactul modificării sistemului de salarizare asupra asistentelor medicale

a) Afectarea ierarhiei salariilor Creșterea salariilor de bază se dovedește a fi insuficientă pentru a acoperi diminuările ce rezultă din plafonarea sporurilor și a altor drepturi […]

III. Creșterea veniturilor medicilor – între realitate și promisiune

Noua lege propusă de Guvern ar putea să fie o soluție câștigătoare pentru medici, cu condiția să nu se împlinească niciunul dintre riscurile majore. În caz […]

II. Variabile esențiale ale noului model de salarizare

1)    Limitarea sporurilor și a altor drepturi la 30% În discuție este limitarea sumelor plătite pentru sporuri și restul cheltuielilor adiționale la 30% din suma aferentă […]

I. Analiza generală

I.Analiza generală   1. Aspecte metodologice Pentru o corectă înțelegere a demersurilor asumate de prezenta analiză în deschiderea ei abordăm câteva aspecte metodologice, ele având un […]