Personalul nemedical va fi menținut în grilele pentru funcțiile comune tuturor sectoarelor. Așadar, va fi eliminată diferența clinic-neclinic până în 2022, alături de alte diferențe.

Se insistă pe eliminarea majorității sporurilor pentru condiții de muncă pentru această categorie de personal, întrucât aceștia nu lucrează în aceleați condiții cu personalul de specialitate medico – sanitar și cel auxiliar.

În baza salariului reținut din grilele prezentate, pentru economistul IA la gradația 5 putem realiza o simulare pentru a aprecia efectele acestor măsuri, luând ca exemplu această funcție dintr-o unitate cu specialitatea psihiatrie, unde personalul TESA beneficiază în acest moment de un spor de 50%. Astfel, venitul total brut actual este de:

                                   3520 + 3520*50% = 5280 lei.

Luând în considerare un spor de 15%, pentru același economist, vom avea din ianuarie 2018:

                                    5679 + 5679*15% = 6531 lei.

În acest caz, creșterea reală a veniturilor brute este de 23,69%.

Dacă analizăm cazul economistului dintr-o unitate de pneumoftiziologie, la gradația 5, în care sporul pentru condiții de muncă poate ajunge la un cuantum 100%, salariul actual al acestuia va fi de:

                                         3520 + 3520*100% = 7040 lei

Începând cu 1 ianuarie 2018, va avea un salariu de:

                                        5679+ 5679*15% = 6531 lei.

În acest caz, rezultă o diminuare a veniturilor brute, astfel încât creșterea salariul de bază nu este suficientă pentru a acoperi diminuările rezultate din diminuarea drastică a sporurilor pentru această categorie de personal.

ATENȚIE! În acest exemplu am luat în considerare un spor de 15%, fără a avea însă vreo certitudine asupra cuantumului sporurilor pentru condiții de muncă ce se intenționează a fi acordate acestei categorii de personal. Așadar, diminuarea drastică a sporurilor pentru personalul nemedical nu ar putea fi acoperită de creșterea salariului de bază. Nu există nicio certitudine nici asupra faptului că se vor acorda sporuri personalului din birouri, întrucât se invocă tot mai des faptul că nu lucrează direct cu bolnavul.

Conform salariilor prevăzute în grile, creșterea salariului de bază pentru funcții precum inginer IA, economist IA , specialist IA, Consilier juridic IA este de doar 61%, astfel că acești salariați care lucrează în spitalele de monospecialitate vor fi printre cei mai afectați.

Atragem atenția asupra ierarhiilor dintre funcțiile personalului nemedical. Astfel, raportul dintre consilierul juridic sau economistul IA și muncitorul calificat I devine 1,18 față de 1,87, cât este în prezent în baza Legii 250/2016. Similar se reduce raportul dintre consilierul juridic sau economistul debutant și muncitorul calificat IV la 1,11 de la 1,25 cât este în prezent. Cu alte cuvinte diferențele salariale dintre aceste funcții se reduc semnificativ, mai ales în primul exemplu amintit.

Similar, comparând salariile la gradația maximă ale consilierului juridic și cel al șefului de formație muncitori sesizăm o reducere semnificativă a raportului: de la 1,85 conform Legii 250/2016 la 1,13 potrivit proiectului legii salarizării unitare.

 

 Redăm mai jos salariile prevăzute pentru funcția de Consilier juridic IA din cadrul Anexei VIII Familia Ocupațională de Funcții Bugetare ”Administrație” la Cap.II lit.A, din diferite instituții:

•   I. Salarii pentru administraţia publică centrală „- 5315 lei

•   „2.4. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene” – 6580 lei

•   „III. Salarii pentru personalul din unităţile administrativ-teritoriale” – 4733 lei.

 În cadrul spitalelor această funcție se salarizează potrivit Cap. II lit. B – Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții” al Anexei VIII, unde este prevăzut un salariu de 4561 lei.

 Menținerea personalului TESA în grilele pentru funcții comune a fost justificată de către guvernanți prin faptul că acest personal realizează aceeași muncă indiferent de instituția în care lucrează, fără un anume specific, însă constatăm că se prevăd salarii diferite în grile pentru aceeași muncă.

admin
admin
Activitatea de cercetare a CCDSS se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul social, sindical și economico-social, a dezvoltării de programe și proiecte sociale, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor sociale, fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă a organizațiilor în contextul integrării europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.