Ați completat 0% din acest chestionar
0%
100%

Chestionar privind impactul COVID-19 asupra salariaților din sănătate și evaluarea așteptărilor acestora de la organizațiile sindicale


*

Sunteți salariat/salariată într-o unitate sanitară din sectorul public de sănătate?

Alegeţi unul din următoarele răspunsuri

Vă informăm că Federația "Solidaritatea Sanitară" este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având numărul 15498!

Platforma de cerecetare și informare a Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”