Ați completat 0% din acest chestionar
0%
100%

Evaluarea satisfacției salariaților față de creșterile salariale acordate de Guvern și a disponibilității de a participa la proteste


* Sunteți salariat/salariată într-o unitate sanitară din sectorul public de sănătate?

Vă informăm că Federația "Solidaritatea Sanitară" este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având numărul 15498!

Platforma de cerecetare și informare a Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”