Ați completat 0% din acest chestionar
0%
100%

Chestionar de estimare a impactului, relevanței și căilor eficiente de acțiune pentru constituirea/recunoașterea profesiilor nemedicale specifice sectorului sanitar


* Vă rugăm să indicați sectorul în care vă desfășurați activitatea profesională:

Alegeţi unul din următoarele răspunsuri

Vă informăm că Federația "Solidaritatea Sanitară" este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având numărul 15498!

Platforma de cerecetare și informare a Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”