Adresa către Ministerul Sănătății, în care sunt demonstrate drepturile dvs. aferente gărzilor din afara normei de bază o puteți găsi aici

Pentru a contribui la susținerea demersurilor noastre vă rugăm să completați și să semnați această petiție!

Dacă doriți să beneficiați de sprijinul Federației „Solidaritatea Sanitară” și să asigurați participarea dvs. deplină la acțiunile Departamentului Medici, vă recomandăm înscrierea în calitate de membru într-unul dintre sindicatele federației!

PETIȚIE

pentru apărarea drepturilor medicilor care efectuează gărzi

Prezenta petiție are ca scop apărarea drepturilor medicilor care efectuează gărzi, atât cele aferent normei de bază cât și gărzile suplimentare normei de bază, așa cum sunt ele demonstrate în argumentația transmisă de Federația „Solidaritatea Sanitară” Ministerului Sănătății sub nr. 47572/21.07.2016 și enumerate mai jos:

a) Pentru gărzile obligatorii, efectuate pentru completarea timpului de lucru aferent normei de bază:

 • Dreptul la sporul de noapte.

b) Gărzile suplimentare normei de bază, pentru care se încheie un contract individual de muncă cu timp parțial:

 • Dreptul la un spor cuprins între 25% și 75% (25% este minim obligatoriu).
 • Dreptul la toate sporurile pentru condițiile de muncă aplicabile la locul de desfășurare a gărzilor și la sporul de noapte.
 • Dreptul la concediul de odihnă plătit și pentru CIM-ul cu timp parțial
 • Dreptul de a nu lucra continuu mai mult de 24 de ore, aferente unuia sau ambelor contracte individuale de muncă. De la această prevedere se poate deroga doar în baza acordului medicului, exprimat în mod expres.
 • Dreptul de a avea liber după gardă cel puțin 24 de ore, indiferent dacă aceste ore sunt aferente unuia sau ambelor contracte individual de muncă. De la această prevedere se poate deroga doar în baza acordului medicului, exprimat în mod expres.
 • Calculul drepturilor aferente gărzilor suplimentare raportat la salariul de bază prevăzut de anexa nr. 1 la OUG nr. 20/2016.
 • Dreptul ca timpul de muncă aferent orelor de gardă suplimentare normei de bază să fie considerat vechime în muncă și în specialitate
 • Plata gărzilor suplimentare ale medicilor rezidenți, cu toate drepturile aferente (adăugată în data de 02.08.2016).

Prin semnarea online a acestei petiții semnatarii  își exprimă susținerea pentru solicitările Federației "Solidaritatea Sanitară" din România privitoare la drepturile medicilor care efectuează gărzi  și pentru toate demersurile acestei organizații pe această temă, solicitările și sprijinul, asumate individual, fiind comunicate și instituțiilor responsabile via e-mail, în numele fiecărui semnatar.

Semnatarii acestei petiții înțeleg să sprijine apărarea drepturilor lor, așa cum au fost exprimate public de Federația „Solidaritatea Sanitară”, acordul lor neputând fi utilizat în alt scop.

 • Având în vedere procedura de protecția a datelor personale aplicată de Federația „Solidaritatea Sanitară”, datele dvs. personale privind numărul de telefon și adresa de e-mail NU vor fi făcute publice pe site-ul petiției! La cerere, ele vor putea fi transmise instituțiilor statului care doresc să verifice veridicitatea semnăturilor, cu condiția ca transmiterea să servească scopului petiției.
  Vă informăm că în momentul în care semnați petiția în numele dvs. este transmis automat un e-mail (conținând numele, prenumele și locul dvs. de muncă) către adresele de e-mail ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Guvernului prin care le solicitați drepturile prezentate în petiție și vă exprimați susținerea pentru acțiunile Federației „Solidaritatea Sanitară” care vizează apărarea/obținerea acestor drepturi!
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'laulaulaulau'@'mail.solidaritatea-sanitara.ro' (using password: YES)

Total semnături

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'laulaulaulau'@'mail.solidaritatea-sanitara.ro' (using password: YES)