Evaluarea nivelului de protecție a salariaților din Sănătate în fața pandemiei COVID 19

Federația „Solidaritatea Sanitară” publică datele preliminare actualizate în timp real rezultate din cercetarea pe tema percepției salariaților față de nivelului de protecție în fața pandemiei COVID 19

ItemStatistici
Unitatea a inițiat procedurile de consultare a salariaților/reprezentanților salariaților privind pregătirea pentru lupta cu COVID 19? Vizulizează
Comitetul de Sănătate și Securitate în Muncă a pregătit un plan/măsuri de protecție a sănătății și securității în muncă aferente luptei cu COVID 19? Vizulizează
Unitatea sanitară are suficient echipament de protecție pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar? Vizulizează
Unitatea sanitară are echipament de protecție de calitate și în concordanță cu necesitățile personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar? Vizulizează
Unitatea sanitară beneficiază de un sistem de monitorizare a infecțiilor nosocomiale pentru personal? Vizulizează
Unitatea sanitară este preocupată, în general, să asigure echipamentele de protecție pentru personal? Vizulizează
Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale din unitate a implementat o strategie de acțiune specifică COVID 19? Vizulizează
Unitatea de îngrijire medicală are materiale și servicii de spălare adecvate situației COVID19? Vizulizează
Unitatea sanitară are linii directoare și programe de prevenție și control al infecțiilor dedicate personalului sanitar? Vizulizează
Unitatea sanitară are linii de acțiune pentru prevenția și controlul infecțiilor standard și a celor adiționale (precauții bazate pe transmisie)? Vizulizează
Unitatea sanitară organizează regulat cursuri de prevenție și control al infecțiilor pentru personalul medical? (minimum 1/ an) Vizulizează
În unitatea sanitară, dezinfectantul pentru mâini, pe bază de alcool, este ușor accesibil de către personal pentru igienizarea mâinilor (de ex.: la fiecare punct de îngrijire)? Vizulizează
În unitatea sanitară există acces permanent la apă și săpun pentru igienizarea mâinilor personalului? Vizulizează
Unitatea sanitară beneficiază de un sistem de monitorizare a infecțiilor nosocomiale pentru pacienți? Vizulizează
Unitatea sanitară verifică personalul sanitar la intrarea în unitate cu privire la simptome ale infecțiilor? Vizulizează
Intenția unității de-a izola pacienți COVID 19 Vizulizează
Unitatea are suficient echipament de protecție pentru toți salariații? Vizulizează
Sunteți delegat/delegată într-o altă unitate/la un alt punct de lucru, în cadrul luptei împotriva pandemiei de COVID 19? Vizulizează
Ați fost informat/informată care este algoritmul de raportare a cazurilor COVID 19? Vizulizează
V-au fost prezentate regulile de urmat în igiena mâinilor pentru personalul medical care îngrijește persoanele suspecte sau confirmate cu infecție cu noul coronavirus? Vizulizează
V-a fost efectuat instructajul de protecție a muncii aferent îngrijirii medicale a pacienților suspicionați de infecție cu Coronavirus? Vizulizează
V-a fost efectuată instruirea privind utilizarea, punerea, decolarea și eliminarea echipamentelor de protecție personală (PPE)? Vizulizează
Ați fost familiarizat/familiarizată cu actualizările tehnice privind COVID-19? Vizulizează
Ați fost informat/informată care sunt regulile de utilizare rațională a echipamentului individual/personal de protecție (PPE) în contextul COVID 19? Vizulizează

Cercetarea a fost comandată de Federația „Solidaritatea Sanitară”, fiind desfășurată de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS), specializat în evaluări de acest tip având ca subiecți angajații din sectorul sanitar.  Cercetarea face parte din Strategia de acțiune bazată pe dovezi, implementată de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România.

Cercetarea are la bază un chestionar de opinie adaptat consultării publice, aplicat începând cu data de 14.03.2020 până în prezent.

Chestionarul s-a adresat tuturor categoriilor de salariați din sănătate, indiferent de forma de proprietate a unității în care-și desfășoară activitatea, invitația de completare fiind transmisă:

  • către 45.000 de lucrători din sectorul sanitar din toate regiunile țării, țintiți prin intermediul adreselor de e-mail (din baza de date a CCDSS). Această variantă de diseminare a chestionarelor apelează la persoane despre care știm cu certitudine că au calitatea de angajați ai sectorului sanitar. Aceste persoane au primit chestionarul pe e-mai împreună cu un cod unic de completare, având posibilitatea de a completa un singur chestionar.
  • Către toți salariații din Sănătate care utilizează rețeaua de socializare Facebook, prin aplicațiile specifice dezvoltate în cadrul acesteia.

Precizăm că prima variantă (a) de distribuire este cea standard, ea oferind marea majoritatea a răspunsurilor. Varianta b) are predominant rolul de control, permițând totodată completarea limitelor variantei a).

Numărul de persoane care au răspuns la invitația de a completa chestionarul și care au furnizat răspunsuri complete până la data interogării poate fi găsit în cadrul întrebărilor.

Distribuția respondenților pe categorii profesionale evidențiază o supra-reprezentare a categoriei profesionale medici (determinată de disponibilitatea mai mare a acestei categorii profesionale de a răspunde la astfel de solicitări online) și o sub-reprezentare a categoriilor infirmiere, îngrijitoare și muncitori (pentru aceste categorii considerăm că evaluarea nu este suficient de relevantă). Din aceste motive cercetarea este reprezentativă doar pentru medici și pentru asistentele medicale, pentru restul categoriilor profesionale ea având doar rol informativ.

Cercetarea are la bază un chestionar distribuit și completat online, procedura care asigură garanția corelației respondenți-angajați din sectorul de sănătate fiind trimiterea invitațiilor de completare prin e-mail la salariații din sănătate pe care-i avem în baza noastră de date. Pentru verificare, actualizarea continuă a bazei de date și sporul de diversitate în privința categoriilor profesionale din care fac parte respondenții, metoda a fost este dublată de aplicarea chestionarelor via FB, cu rol de martor în distribuția răspunsurilor.

Din punctul de vedere al reprezentativității ambele canale de comunicare prezintă o limită specifică: variabilitatea utilizării acestor mijloace de comunicare în funcție de câteva criterii, cel mai important fiind repartiția pe categorii profesionale. Din această perspectivă, atât baza de date pe care o utilizăm pentru aplicarea chestionarelor prin invitațiile transmise via e-mail cât și cele completate prin invitația distribuită pe FB înregistrează o subreprezentare a altor categorii profesionale decât medicii și asistentele medicale. Cu alte cuvinte, cercetarea este reprezentativă doar pentru categoriile profesionale medici și asistente medicale, pentru restul categoriilor distribuția răspunsurilor având doar caracter informativ.

Noutăți

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”