Departamente

A fost înființat pentru a reprezenta interesele asistenților medicali în diverse domenii: echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală, salarizare, pregătire profesională, contractul colectiv de muncă, suport juridic,etc.

În cadrul departamentului se urmărește aplicarea corectă a prevederilor legale ce privesc această categorie de personal, organizarea de cursuri/sesiuni de informare cu tematici specifice, realizarea de strategii/direcții de acțiune privind activitatea profesională, precum și alte acțiuni ce vin în sprijinul membrilor.

Departamentul colaborează cu OAMGMAMR şi cu alte organizaţii profesionale de specialitate

Componență departament:

A fost înființat pentru a reprezenta interesele medicilor în diverse domenii: modificarea OMS 870/2004 privind gărzile medicilor, plata gărzilor la tariful orar aferent salariului de la norma de bază, introducerea CIM-urilor pentru gărzile suplimentare, alte aspecte privind salarizarea, pregătire profesională, contractul colectiv de muncă, suport juridic,etc.

În cadrul departamentului se urmărește aplicarea corectă a prevederilor legale ce privesc această categorie de personal, organizarea de cursuri/sesiuni de informare cu tematici specifice, realizarea de strategii/direcții de acțiune privind activitatea profesională, precum și alte acțiuni ce vin în sprijinul membrilor.

Componență departament:

A fost înființat pentru a reprezenta interesele personalului nemedical (TESA) în diverse domenii: salarizare, pregătire profesională, contractul colectiv de muncă, suport juridic,etc.

În cadrul departamentului se urmărește aplicarea corectă a prevederilor legale ce privesc această categorie de personal, realizarea de strategii/direcții de acțiune privind activitatea profesională, organizarea de cursuri/sesiuni de informare cu tematici specifice, precum și alte acțiuni ce vin în sprijinul membrilor.

Componență departament:

Departamentul elaborează strategiile cu privire la acțiunile de protest, organizează acțiunilor de protest ale Federației și coordonează sindicatele afiliate implicate în acțiunile de protest.

De asemenea, implementează acțiuni de recrutare noi sindicate și noi membri, în completarea acțiunilor strategice ale organizației, și coordonează și alte activități tehnice în sprijinul membrilor.

Componență departament:

În cadrul acestei comisii se realizează coordonarea activităților specifice angajaților din DSP-uri pe mai multe domenii de interes: salarizare, pregătire profesională, contractul colectiv de muncă, suport juridic,etc.

Coordonator comise:

În cadrul comisiei se urmărește elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi eliminării oricăror forme de discriminare pe criterii de gen, acordarea de suport juridic în acest domeniu membrilor de sindicat.

Coordonator comisie:

Foto departamente

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!