Studiul privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate și asistență socială. Studiu de caz: regiunea Sud-MunteniaAnul publicării: 2013

descriere

Cercetarea și studiul de față face parte din strategie de abordare a sectorului sanitar ce dorește dezvoltarea unor căi de acțiune eficientă bazate pe dovezi pentru îmbunătățire a situației personalului din acest sector demarată anterior și continuată prin intermediul acestui proiect și a altora asemănătoare, strategia putând fi considerată parte integrantă a principiului medicinii bazate pe dovezi care ar trebui să guverneze sistemul de sănătate românesc.

Aceste cercetări au ca scop conturarea unei imagini de ansamblu, complexă, pentru problemele profesionale ale salariaților din sănătate, asigurând astfel un punct de pornire pentru cercetările viitoare și totodată o bază solidă pentru o strategie adecvată în domeniul resurselor umane pentru sectorul acesta de activitate, fiind parte a procedurii de sustenabilitate.

Unul dintre scopurile cercetării a fost acela de a dezvolta noi instrumente specifice de lucru pentru salariații sistemului sanitar, care să coreleze atât nevoile și punctul de vedere al angajatului, cât și al angajatorului, să stabilească cerințelor specifice pentru diferite locuri de muncă și să identifice un model ideal de salariat la care să raportăm situațiile existente, pornind de aici putând ulterior identifica ceea ce lipsește sistemului per ansamblu.

Abordarea a fost una atât colectivă (pe tipuri de categorii profesionale), cât și individualizată, la nivelul fiecărui membru al eșantionului, fiind urmărit și aspectul formării profesionale continue din punctul de vedere al recunoașterii competențelor dobândite formal și informal.

Având în vedere complexitatea tematicilor abordate prezentul studiu este relevant pentru toate organizațiile implicate în stabilirea strategiilor privind salariații din sistemul sanitar, în formarea continuă a acestora și în stabilirea condițiilor de muncă, devenind astfel util atât Ministerului Sănătății cât și instituțiilor implicate în desfășurarea activităților în acest sector, organismelor profesionale și organizațiilor sindicale, responsabililor de elaborarea strategiilor în domeniul formării inițiale și continue, managerilor unităților sanitare.

Un alt scop propus de cercetarea de față a fost acela de identificare a mecanismelor motivaționale favorabile unei bune desfășurări a activității profesionale precum și a indicatorii satisfacției profesionale, prin aplicarea unor instrumente sociologice specifice.

Având în vedere faptul că acest tip de cercetare se desfășoară în paralel în mai multe regiuni ale țării, în cadrul a trei proiecte POSDRU diferite, toate făcând parte dintr-o abordare strategică a beneficiarului, prezentul studiu are multe elemente comune cu cele desfășurate în cadrul celor două proiecte similare, inclusiv în ceea ce privește instrumentele de cercetare utilizate, obiectivele studiului, designul cercetării și modul de tratare a rezultatelor, fapt care reiese la o analiză comparativă cu studiul privind Nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătate și asistență socială, Studiu de caz: regiunea Sud-Est, Editura Sodalitas, Galați, 2013. La acest aspect a contribuit de asemenea și faptul că toate cercetările au același coordonator

Doar împreună putem reuși!

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!