Studiul privind nevoile specifice de consiliere și orientare profesională ale salariaților din sănătateAnul publicării: 2012

descriere

Cercetarea preia experiența cercetărilor anterioare derulate în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România (Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”) în acest domeniu, inclusiv pe tema orientării și consilierii profesionale, putându-se astfel vorbi de o cercetare longitudinală centrată pe problema angajaților din sănătate.

În acest context, cercetarea ce stă la baza prezentului studiu reprezintă partea finală a unor serii de cercetări desfășurate în trei euro-regiuni ale țării, relativ simultan, în cadrul a trei proiecte de grant POSDRU aflate în implementare. Din această perspectivă, prezentul studiu are și rolul de verificare a rezultatelor cercetărilor anterioare în vederea analizei posibilității și probabilității de extrapolare a datelor obținute la nivelul întregului sistem sanitar.

Aidoma cercetărilor anterioare, și această cercetare a avut în vedere dezvoltarea unor instrumente specifice informării, consilierii și orientării profesionale pentru salariații sistemului sanitar, analizate atât din punctul de vedere al angajatului, cât și al angajatorului, identificarea cerințelor specifice pentru diferite locuri de muncă, încercând stabilirea unui model ideal de salariat la care să raportăm situațiile existente, pornind de aici putând ulterior identifica ceea ce lipsește. Abordarea aplicată a fost una atât de natură colectivă (pe tipuri de categorii profesionale), cât și individualizată, la nivelul fiecărui membru al eșantionului. În ceea ce privește abordarea individualizată, a fost urmărit aspectul formării profesionale continue atât din punct de vedere al experienței, cât și al interesului față de recunoașterea competențelor dobândite informal.

Datele cercetării au fost utilizate în primul rând în cadrul activităților cu grupul țintă. Dincolo de această utilitate imediată, considerăm că materialul completează o lipsă în domeniu, contribuind în mod semnificativ la generarea unor instrumente utile salariaților din sănătate, adaptate la particularitățile locale și la problemele actuale. Extinderea investigațiilor la mai multe dimensiuni ale vieții profesionale este relevantă pentru o abordarea integrată a acesteia, făcând materialul cu atât mai semnificativ. Reforma sistemului sanitar, aflată în curs de implementare, crește relevanța informațiilor prezentate.

Precizăm faptul că, în comparație cu studiile de pe regiunile Sud-Est și Muntenia, recurgem aici la o analiză mult mai sintetică a datelor, concentrându-ne în special asupra aspectelor deosebit de semnificative și asupra diferențelor față de studiile anterioare. Suplimentar, menționăm că activitățile din cadrul acestui proiect au beneficiat din plin și de rezultatele cercetărilor anterioare, acestea fiind incluse în calibrarea și designul instrumentelor de informare, orientare și consiliere profesională.

Doar împreună putem reuși!

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!