Federația „Solidaritatea Sanitară” are plăcerea de a vă informa că proiectul de lege privind ECHIVALAREA creditelor obținute de asistentele medicale absolvente de postliceală a fost adoptat.

În felul acesta, cu sprijinul dvs., am reușit să obținem ceea ce toți ceilalți au considerat că este imposibil: modificarea legii nr. 1/2011 astfel încât echivalarea să fie posibilă.

Menționăm că nu este vorba de o favoare care este făcută asistentelor medicale absolvente de postliceală, ci de recunoașterea unui drept fundamental: dreptul la propria profesie. Cu alte cuvinte, această reușită constituie un pas important către normalitate, fiind una din formele esențiale de eliberare profesională a lucrătorilor din Sănătate.

Vă reamintim că la acest succes a contribuit în mod decisiv activitatea desfășurată în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (înființat de Federația „Solidaritatea Sanitară”), articolul Echivalarea asistentelor medicale absolvente postliceală - formă de acțiune împotriva discriminării (pe care-l puteți găsi aici, pp. 53-73) fiind documentul cadrul esențial pentru această activitate. A devenit astfel vizibil încă odată faptul că acțiunea sindicală bazată pe dovezi științifice constituie forma cea mai adecvată de activitate, ea făcând parte din specificul lumii medicale.

Așa cum am făcut-o în mod sistematic de-a lungul acestor ani, precizăm că nu este vorba de o echivalare automată, ci de posibilitatea recunoașterii competențelor deținute deja de asistentele medicale/asistenții medicali care doresc să-și continue studiile la nivel universitar. De asemenea, menționăm că adoptarea acestei legi trebuie să fie urmată de adoptarea unei metodologii specifice de către Ministerul Educației, la care vom lucra în continuare.

Pentru corecta dvs. informare în anexă puteți găsi prevederile actului normativ.

Vă așteptăm în continuare alături de noi!

Dacă doriți să beneficiați de sprijinul Federației „Solidaritatea Sanitară” și să asigurați participarea dvs. deplină la acțiunile Departamentului Asistente Medicale, vă recomandăm înscrierea în calitate de membru într-unul dintre sindicatele federației!

Cu stimă,
Manager, Rotilă Viorel

Anexă:  Legea pentru modificarea și completarea art. 174 din legea educației naționale nr. 1/2011

 

 

- Alin. (6) al art. 174 din Legea nr. 1/2011 – se abrogă

- Art. 174 se completează cu 5 noi alineate, alin. (6^1) – (6^5), cu următorul cuprins:

(6^1) Absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior medical la programele de licență ”Asistent medical generalist”.

(6^2) Pentru continuarea studiilor în învățământul superior medical la programele ”Asistent medical generalist” absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie și să promoveze concursul de admitere.

(6^3) Studenții admiși la programele de licență ”Asistent medical generalist”, absolvenți ai școlilor sanitare postliceale vor beneficia de recunoașterea parțială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

(6^4) Recunoașterea parțială a studiilor se face în baza unei metodologii convenită de universitățile de medicină și farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și care cuprinde criteriile generale.

(6^5) Universitățile își elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare.

PETIȚIE

pentru echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală

Având în vedere situația celor peste 62.000 de asistente medicale absolvente de postliceală cărora le este încălcat un drept fundamental, respectiv cel privitor la recunoașterea formării profesionale anterioare, Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează invitația publică, adresată tuturor asistentelor medicale, de a semna această Petiție pentru susținerea ECHIVALĂRII!

Precizăm că prin ECHIVALARE înțelegem dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală la completarea studiilor pentru a ajunge la nivelul studiilor superioare, conform procedurii precizată în documentul cadru, respectiv ECHIVALAREA creditelor și a competențelor deja deținute și dreptul la completarea studiilor prin intermediul unui program de formare universitară.

Prin intermediul Petiției semnatarii acesteia solicită următoarele:

  • Recunoașterea creditelor dobândite în învățământul postliceal;
  • Recunoașterea competențelor dobândite prin alte tipuri de formare, în urma experienței profesionale și informal ale asistentelor medicale absolvente de postliceală;
  • Dreptul asistentelor medicale absolvente de postliceală de a-și completa studiile, respectiv competențele, prin intermediul unui program universitar de formare.
  • Introducerea Echivalării în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și finanțarea formării necesare completării studiilor/competențelor prin intermediul fondurilor europene sau de la bugetul de stat.
  • Introducerea „echivalării salariale” a asistentelor medicale absolvente de postliceală cu asistentele medicale absolvente de studii superioare pentru o perioadă de grație de 5 ani/Eliminarea rupturii dintre salarizarea asistentelor medicale absolvente de postliceală și asistentele medicale absolvente de facultate, conform documentelor deja transmise către instituția dvs.

Precizăm că solicitările noastre vizează doar asistentele medicale absolvente de postliceală care au diplomă de bacalaureat.

Prezentarea problemei echivalării și a soluțiilor susținute de Federația „Solidaritatea Sanitară” poate fi găsită în memoriul prin care a fost solicitată introducerea echivalării către Ministerul Sănătății, pe care-l puteți accesa aici.

Precizăm că acest memoriu a fost depus la toate instituțiile relevante în ultimii ani.

Forma științifică a acestei argumentări legale poate fi găsită aici,prezentată sub forma unui articol publicat în acest volum (http://www.cercetare-sociala.ro/index.php/studii-ghiduri/ghiduri/item/65-unele-forme-de-discriminare-ale-salariatilor-din-sanatate-abordari-conceptuale-si-solutii-juridice). Vă recomandăm să citiți acest document pentru a putea înțelege corect justificarea, natura și soluțiile susținute prin intermediul demersului nostru!

În urma demersurilor Federației „Solidaritatea Sanitară” un grup de parlamentari a răspuns solicitărilor noastre, inițiind un prim demers legislativ pe această temă. Proiectul legislativ în discuție poate fi găsit aici. Puteți afla care este stadiul demersurilor noastre în privința modificării Legii nr. 1/2011 în Parlament (astfel încât să nu mai fie împiedicată introducerea echivalării), vă recomandăm citiți fișa propunerii legislative pe care-o puteți găsi aici: http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19718.

Precizăm că în momentul semnării Petiției în numele fiecărui semnatar sunt transmise automat câteva e-mailuri către :

  • - Toate instituțiile statului de care depinde implementarea echivalării (Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii);
  • - Reprezentanții partidelor politice parlamentare
  • - Parlamentarii din circumscripția electorală a semnatarului;
  • - Președinții Camerei Deputaților și ai Senatului

Prin semnarea online a acestei petiții semnatarii își exprimă susținerea pentru solicitările Federației "Solidaritatea Sanitară" din România privitoare la ECHIVALARE și pentru toate demersurile acestei organizații pentru obținerea acestor drepturi, solicitările asumate individual și sprijinul acordat fiind comunicate și instituțiilor responsabile via e-mail, în numele fiecărui semnatar.

  • Având în vedere procedura de protecția a datelor personale aplicată de Federația „Solidaritatea Sanitară”, datele dvs. personale privind numărul de telefon și adresa de e-mail NU vor fi făcute publice pe site-ul petiției! La cerere, ele vor putea fi transmise instituțiilor statului care doresc să verifice veridicitatea semnăturilor, cu condiția ca transmiterea să servească scopului petiției.

Total semnături 16433Lista completă a semnatarilor poate fi vizualizată aici

MesajeDocumente

Aici puteți găsi un scurt istoric pe tema demersurilor Federației „Solidaritatea Sanitară” pe tema echivalării

Întâlnire Federația ”Solidaritatea Sanitară” - Florian BODOG, ministrul sănătății - 10.02.2017
Vizualizează

„Echivalarea studiilor asistentelor medicale cu studii postliceale, în vederea licențierii, constituie în continuare un obiectiv strategic al Federației "Solidaritatea Sanitară" din România. Din acest motiv, la întâlnirea de astăzi cu dl. ministru Florian Bodog am solicitat un punct de vedere al domniei sale cu privire la acest deziderat deosebit de important pentru marea majoritate a asistentelor medicale din sistemul sanitar public. Răspunsul a fost afirmativ, dl. ministru Florian Bodog declarându-se de acord cu echivalarea asistentelor medicale. Reamintim că la momentul actual, articolul 174 alin. (6) din legea nr. 1/2011 se află în procedură legislativă de modificare, la solicitarea Federației "Solidaritatea Sanitară", cu termen la finele acestei luni, acest articol fiind principala piedică în declanșarea procedurii de echivalare.”

Răspunsul Departamentului Asistente Medicale al Federației „Solidaritatea Sanitară” la Scrisoarea deschisă a OAMGMAMR - 30.09.2016
Propunere legislativa - ECHIVALARE
05.07.2016 - Adresă Solidaritatea Sanitară către Ministerul Sănătății Echivalare
04.05.2016 - Adresa de sesizare a comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
28.04.2016 - Avizul Consiliului Legislativ
03.06.2016 - Dezbatere pe tema echivalării la Conferința Națională a Asistentelor Medicale (350 de participați)
04.02.2016 - Răspuns Ministerului Educației Echivalare către Solidaritatea Sanitară
02.02.2016 - Răspuns Ministerului Sănătății Echivalare către Solidaritatea Sanitară
16.03.2015 - Răspuns Ministerul Muncii Echivalare către Solidaritatea Sanitară
06.02.2015 - Memoriu echivalare către OAMMR
30.01.2015 - Adresă Ministerul Sănătății Echivalare
12.11.2014 - Răspuns MS - D.G.R.U.J.C către Solidaritatea Sanitară

Puncte de vedere a altor organizații

Poziție Sanitas Echivalare
Afirmații Sanitas-OAMMR pe tema echivalării

Dacă doriți să beneficiați de sprijinul Federației „Solidaritatea Sanitară” și să asigurați participarea dvs. deplină la acțiunile Departamentului Asistente Medicale, vă recomandăm înscrierea în calitate de membru într-unul dintre sindicatele federației!

Răspunsuri Petiție Echivalare

Senator Liviu Marian Pop
"Buna ziua, va atasam prezentei, nominal, raspunsurile solicitarilor dumneavoastra. Va multumim pentru ca v-ati adresat cabinetului si va asiguram de tot sprijinul nostru."
Senator Gigi Christian CHIRU
"Bazați-vă pe susținerea mea!"
Senator Ovidiu Liviu Bumbu
"Sunt solidar cu dumneavoastră. Voi urmări parcursul legislativ al solicitării. Mi-ar fi de folos amanunte ni acest sens. Cu stima,Liviu Bumbu"
Senator Ioan Ghise
"Am reținut și susțin inițiativa legislativă de modificare a alin.( 6)  din art. 174  al legii nr. 1 din 2011. "
Senator Ioan IOVESCU
"Va mulțumesc pentru petiția trimisa,ma voi interesa de cele semnalate în mare parte știu deoarece și soția mea este asistenta medicala,voi susține adoptarea inițiativei,m-ar ajuta dacă știți și sumarul de înregistrare al inițiativei legislative."
Deputat Murgu Neagu
"Prin prezentul e-mail îmi exprim sprijinul faţă de adoptarea acestei inițiative  legislative și faţă de toate demersurile acestei organizații privind apărarea drepturilor asistenţilor medicali. Cu respect, Deputat Murgu Neagu "
Deputat Ciuhodaru Tudor
"Vă doresc succes. Conf.univ.dr.Tudor Ciuhodaru"
Deputat Ardeleanu Sanda-Maria
"Buna ziua, Am primit mesajul Dvs și va mulțumesc pentru încredere. Sanda- Maria Ardeleanu"
Deputat Simedru Dan Coriolan
"Am primit petiția și am luat act de solicitarea dvs.. Cu stima, D. C. Simedru "
Senator Alexandru Cordoș
"Buna ziua. Am primit solicitările membrilor de sindicat și vă informez că susțin punctul de vedere exprimat prin aceste solicitări. De asemenea voi prezenta solicitarea în cadrul comisiilor de specialitate. Păstrăm legătura. Cu stima, Senator Alexandru Cordoș"
Senator Dian Popescu
"Am primit foarte multe solicitari din partea asistentilor medicali pentru a initia in Parlament "modificarea/abrogarea alin. 6) al art. 174 din Legea nr. 1/2011" . Petiționarii susțin că " adoptarea acestei inițiative legislative conduce la eliminarea discriminării pe care legea o face între absolvenții de studii postliceale din Sănătate și cei din alte sectoare (cărora legea le acordă această posibilitate). Suplimentar, adoptarea acestei inițiative legislative ar conduce la alinierea legislației românești la cea aplicabilă la nivelul Uniunii Europene" . Pentru că nu am reușit să răspund zecilor de cereri primite m-aș bucura să stabilim o întâlnire la cabinetul parlamentar din Tg-Jiu unde să discutăm pe larg aceste solicitări și să le concretizăm într-o inițiativă parlamentară."
Deputat Neviser Zaharcu
"Deputatul Neviser Zaharcu a solicitat ministrului Sănătății echivalarea studiilor asistentelor medicale din Tulcea, absolvente de postliceală Deputatul PSD, dr.Neviser Zaharcu, s-a adresat ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, căruia i-a prezentat petiția cadrelor medicale din Tulcea referitoare la echivalarea studiilor asistentelor medicale absolvente de postliceală." Sursă: http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=12496
Deputat Cornelia Negruţ
"Deputatul ALDE Cornelia Negruţ susţine solicitările privind recunoaşterea drepturilor asistenţilor medicali din Maramureş Deputatul ALDE Cornelia Negruţ a susţinut revendicările cadrelor medicale din judeţul Maramureş, privind recunoaşterea drepturilor asistenţilor medicali, printr-o interpelare adresată ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu." Sursă: http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=12504
Senator Trifon Belacurencu
"Buna ziua, Multumesc pentru mesaj. Imi este de un real folos in demersurile mele ulterioare. Judetul pe care il reprezint in Senat are mari probleme cu asigurarea cadrelor medicale, de accea contati pe sprijinul meu. Belacurencu T."
Deputat Nuţu Fonta
"Vă mulțumesc că mi-aţi atras atenția asupra unui fapt extrem de grav  care produce discriminări în rândul absolvenților de studii sanitare. Vă asigur că voi susţine  modificarea/abrogarea alin. 6) al art. 174  din Legea nr. 1/2011. Aceasta va conduce la eliminarea discriminării pe  care legea o face între absolvenții de studii postliceale din Sănătate  și cei din alte sectoare (cărora legea le acordă această posibilitate). Am avut deja o declaraţie politică în acest sens în plenul Camerei  Deputaţilor şi mi-am exprimat clar şi public intenţia de a susţine  modificarea legislativă. Cu prietenie, Deputat Nuţu Fonta"
Senator Cristiana-Irina ANGHEL
"Susțin. Cu respect. "
Deputat Turcan Raluca
"Bună ziua, cunosc iniţiativa legislativă şi o voi susţine! O zi frumoasă!"
Senator Ica Voinea
"Am primit solicitarea dvs. si va rog sa primiți asigurarea ca sunt alături de dvs. si colegii dsv. in demersul pertinent,corect, pe care -l faceți. Cu deosebita consideratie si respect, senator Ica Voinea"