Managementul resurselor umane din sănătate – o schimbare de paradigmă necesară pentru salariații din sănătate și specialiștii din domeniuAnul publicării: 2017

descriere

Prezentul volum colectiv conține cele mai importante studii, analize și propuneri elaborate de experții Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (CCDSS) în cursul primei părți a anului 2017, în strânsă legătură cu temele esențiale pentru salariații din Sănătate existente pe agenda publică.

Analizele tehnice au fost desfășurate în mod transparent, publicarea lor în regim de working progres permițând intervențiile critice ale celor interesați. Totodată, cele mai importante documente au făcut obiectul unor apeluri publice la lectură și susținere din partea salariaților și a specialiștilor din sănătate, sub forma unor petiții online. Multe dintre observațiile esențiale făcute în cadrul analizelor desfășurate au devenit bun comun în spațiul public, remarcându-se în acest sens în special efectele introducerii contribuțiilor angajatorilor în salariul de bază și impactul regulamentului de sporuri elaborat pe baza condițiilor legii salarizării.

Acest volum de studii, analize și propuneri are un evident caracter inovator, constituind o probă scrisă a ceea ce înseamnă sindicalismul bazat pe dovezi, respectiv includerea dimensiunilor științifice în abordările sindicale. Partea de cercetare a acestei activități considerăm că pune bazele unei „revoluții cognitive” a mișcării sindicale, ea fundamentând acțiunea strategică bazată pe dovezi.

Una dintre caracteristicile acțiunilor pe tema propunerilor prezentate în prezentul volum, ce țin de inovare și dezvoltare socială, o reprezintă consultarea salariaților în privința gradului de acceptare a ideilor avansate, respectiv a măsurii în care ele corespund unor nevoi, și a eficienței anticipate. În mod evident, implementarea acestor mecanisme, ca parte integrantă a formulării și prezentării propunerilor pe piața ideilor, o constituie funcția de testare a  lor, respectiv evaluare nivelului de acceptare.

Chiar dacă toți cercetătorii și experții implicați în desfășurarea cercetărilor, respectiv în elaborarea studiilor și analizelor, au asumat principii obiective de desfășurare a activității, suntem datori să menționăm următoarele: Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” este o instituție de cercetare-dezvoltare cu caracter autonom, funcționând în structura și cu finanțarea Federației „Solidaritatea Sanitară”. În aceste condiții, principalul risc ce amenință caracterul obiectiv al cercetărilor îl constituie biasul ideologic, respectiv tendința de a interpreta datele în interesul finanțatorului. Prezenta mențiune constituie o declarație deontologică privind conflictul de interese, indicând relațiile existente între beneficiarul cercetărilor și studiilor și finanțator.

Materialele ce fac obiectul prezentului volum au fost preluate de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR), fiind incluse în strategia de acțiunea bazată pe dovezi a acestei organizații, fiind prezentate și susținute în fața decidenților guvernamentali. Ele reprezintă astfel „o formă de coborâre a ideilor în agora”, adică un chip al cercetării ce menține o legătură directă și constantă cu practica. Cantitatea și calitatea analizelor a generat cea mai coerentă acțiune a unei organizații sindicale, făcând din ea un partener competent al dialogului social. În multe situații organizația a dovedit prin intermediul acestor abordări o competență cel puțin egală cu cea a reprezentanților Guvernului, multe dintre informații fiind adoptate și de alte organizații. Preluarea și susținerea informațiilor și a ideilor prezentate în acest volum de către Federația „Solidaritatea Sanitară” în cadrul activităților specifice dialogului social a asigurat o importantă dimensiune pragmatică majorității titlurilor, generând transpunerea practică și/sau preluarea în discursul public a unora dintre ele sau pregătind terenul pentru acceptarea lor în viitor.

Dimensiunea de dezvoltare ocupă un loc important în rândul acestor materiale, ea vizând câteva direcții de inovare socială (numită tradițional reformă) care, în opina experților care le-au elaborat, ar putea contribui în mod semnificativ la mai buna funcționare a sistemului sanitar din România.

Analizele efectuate pe tema impactului proiectul legii salarizării bugetarilor (devenită între timp Legea nr. 153/2017) asupra lucrătorilor din sănătate ocupă o mare parte a articolelor din prezentul volum. Dincolo de respectarea rigorii demersurilor metodologice, ce caracterizează activitatea experților CCDSS, una dintre cheile importante de verificare a relației pe care aceste analize o întrețin cu adevărul o constituie manifestările din spațiul public din ultima perioadă, având ca izvor opiniile unor experții în domeniu, care demonstrează că  impactul estimat este corect.

Toate demersurile teoretice, dublate de străduința implementării lor practice, stau sub semnul unui devize pe care o considerăm esențială pentru funcționarea sistemului sanitar, asumată, în urma cercetărilor, ca valoare fundamentală atât de CCDSS cât și de FSSR:  Creșterea calității vieții profesionale a angajaților din sănătate este o condiție esențială pentru creșterea calității serviciilor medicale.

Indicăm aici linkurile către cele mai importante expuneri online a analizelor și documentelor:

Doar împreună putem reuși!

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!