79508 – Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesionalăCreșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia

01.09.2011 – 30.06.2013

Proiectul Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare, recalificare și consiliere profesională contract POS DRU/108/2.3/G/79508 a fost implementat în Regiunea Sud-Muntenia  în perioada 01.09.2011 – 30.06.2013, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. și Sindicatul ,,Solidaritatea Sanitară” Prahova, care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din Regiunea Sud-Muntenia și creșterea nivelului de calificare al salariaților prin cursuri de calificare și/sau recalificare, prin crearea unei atitudini pro-active în ceea ce privește formarea profesională a angajaților, informarea salariaților și angajatorilor privind oportunitățile de formare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.226.360 lei lei, fiind utilizată pentru implementarea cu succes a activităților specifice acestuia.

indicatori sintetici

  • valoare asumată
  • valoare realizată

obiective

  • Furnizarea a 7 cursuri de formare profesională cu 99 de  participanți, din care 97 certificați.
  • Desfășurarea a 7 workshop-uri cu 158 participanți;
  • Consilierea individuală a 99 persoane, care ulterior au participat la activitățile de formare;
  • Elaborarea, multiplicarea și diseminarea unui Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială (cu două părți) și diseminarea în 100 exemplare tipărite;
  • Desfășurarea unei campanii de informare a grupului țintă și a două campanii de conștientizare a importanței şi a beneficiilor participarii angajatilor la programele de formare profesionala și privind beneficiile participarii la formare.
  • Multiplicarea și diseminarea publicației “Ghid de bune practici & povești de succes în domeniul ocupării și formării profesionale”.
Doar împreună reușim!

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!