128685 – EGAS | Egalitate de gen și acces în sănătate – Formare, cercetare și conștientizareFormare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud

02.05.2014- 30.11.2015

Proiectul a fost implementat într-o perioadă de 18 luni, în parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. și Sindicatul ”Solidaritatea Sanitară” Galați care, alături de beneficiar, participă la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

În scopul punerii în context a proiectului ce urmează a fi implementat au fost organizate în cadrul evenimentului de lansare a proiectului dezbateri, la care participanții au fost invitați să participe activ, pe temele:

Formarea/echivalarea asistentelor medicale cu școală postliceală angajate în unitățile sanitare publice: Diferențierile salariale în funcție de nivelul de studii în condițiile identității de atribuții constituie discriminare?! Probleme și soluții.”

Discriminările salariale din sectorul sanitar din perspectiva egalității de șanse. Probleme și soluții posibile.

indicatori sintetici

  • valoare asumată
  • valoare realizată

obiective

  • Campanii de informare și creștere a conștientizării privind egalitatea de gen și de șanse;
  • Campanie de creștere a conștientizării privind hărțuirea sexuală la locul de muncă;
  • Desfășurarea unui studiu privind segregarea bazată pe gen;
  • Site și rețea on-line;
  • Activități de formare profesională (cursuri de calificare Infirmieră; cursuri specializare: TIC, Resurse Umane, Calitate în Sănătate, Management Sanitar; seminar pe tema egalității de gen și de șanse).
  • Elaborarea unui Ghid de bune practici pe tema dezvoltării și promovării principiului egalității de șanse și de gen.
Doar împreună reușim!

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!