36663 – Creșterea calității serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea şi formarea profesionalăCreşterea calităţii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea şi formarea profesională a personalului medical, managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem, din regiunea Sud-Est

01.03.2012- 28.02.2014

Proiectul Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională contract POS DRU/108/2.3/G/79304 a fost implementat în Regiunea București-Ilfov  în perioada 01.03.2012- 28.02.2014, în parteneriat cu S.C.Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care, alături de beneficiar, a participat la cofinanțarea proiectului și la implementarea activităților.

Obiectivul general al proiectului a fost constat în dezvoltarea resurselor umane din sectorul sănătate și asistență socială din București-Ilfov prin creșterea nivelului de calificare a salariaților prin cursuri de calificare și/sau recalificare, prin crearea unei atitudini pro-active în ceea ce privește formarea și consilierea profesională a angajaților, informarea salariaților și angajatorilor privind oportunitățile de formare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.226.360,00 lei, fiind utilizată pentru implementarea cu succes a activităților specifice acestuia.

indicatori sintetici

  • valoare asumată
  • valoare realizată

obiective

  • Furnizarea a 7 cursuri de formare profesională cu 103 de  participanți, din care 99 certificați.
  • Desfășurarea a 8 workshop-uri cu 181 participanți;
  • Consilierea individuală a 107 persoane, care ulterior au participat la activitățile de formare;
  • Elaborarea, multiplicarea și diseminarea unui Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială (cu două părți) și diseminarea în 100 exemplare tipărite;
  • Desfășurarea unei campanii de informare a grupului țintă și a două campanii de conștientizare a importanței şi a beneficiilor participarii angajatilor la programele de formare profesionala și privind beneficiile participarii la formare.
Doar împreună reușim!

Vă așteptăm alături de noi în Comunitatea „Solidaritatea Sanitară”

Puteți și dvs. alege viitorul, asemenea nouă, devenind membru Solidaritatea Sanitară!