Impactul aplicării Anexei 10 la Regulamentul de sporuri în Anatomia patologică

Anatomia patologică necesită o analiză separată, fiind secția cu cele mai multe plafonări ale creșterilor salariale de la 1 ianuarie 2018, generate de aplicarea legii cadru […]

Impactul general al aplicării Anexei 10 la Regulamentul de sporuri asupra veniturilor nete

Analiza comparativă între aplicarea Anexei 10 la Regulamentul de sporuri și menținerea cuantumului sporurilor aplicabile la luna ianuarie 2018  arată că pentru cele două categorii profesionale […]

Impactul aplicării Anexei 10 la Regulamentul de sporuri asupra veniturilor asistentelor medicale

Cei mai mari beneficiari ai creșterii veniturilor nete sunt cadrele din unitățile neclinice, în unitățile clinice procentele de creștere fiind semnificativ mai mici. Cu excepția secțiilor […]

Impactul aplicării Anexei 10 la Regulamentul de sporuri asupra veniturilor medicilor

Cele mai mari creșteri procentuale ale veniturilor nete se înregistrează în cazul medicului din unitățile neclinice, în varianta aplicării sporurilor din luna ianuarie 2018, procentul de […]

Riscul includerii în salariile din grilă a contribuțiilor aferente angajatorului

Un risc semnificativ îl constituie posibilitatea ca salariile din grilă și majorările etapizate prevăzute în propunerea legislativă să includă și contribuțiile actuale ale angajatorului.   4.1 […]

Creșterea salarială pentru un medic primar ATI ar putea fi de doar 7%

Toată lumea a auzit marea promisiune a Guvernului: medicii vor ajunge la salarii de 3600 de euro. Deja pare o poveste de invidiat. Însă, ca orice poveste […]

VIII Efectul dramatic al diferențelor foarte mici de salarizare

Diferențele mici de salarizare generează perturbări mari Diferențele foarte mici dintre salariile de bază ale diferitelor categorii profesionale conduc la inversarea ierarhiei între ele. Vom prezenta […]

(Textul integral) Analiza impactului potențial al noului proiect de lege a salarizării unitare asupra salariaților din Sănătate

2)    Efectele reducerii sumelor disponibile pentru sporuri

Este evident că respectarea limitării mediei sporurilor și a altor drepturi la 30% impune, în varianta în care estimarea noastră de la punctul anterior este corectă, […]

1)    Limitarea sporurilor la 30%

În discuție este limitarea sumelor plătite pentru sporuri și restul cheltuielilor adiționale la 30% din suma aferentă salariilor de bază per ordonator de credite. Pentru claritate, […]

Recomandări în baza analizei

Considerăm că organizarea salarizării pe baza coeficienților de ierarhizare este cea mai bună soluție pentru o construcție logică a sistemului de salarizare. Având în vedere „plimbarea […]

VII. Limita de 30% determină distorsiuni majore în sistemul de Sănătate

Având în vedere atât specificul locurilor de muncă din sistemul sanitar cât și principiul drepturilor câștigate, vom demonstra în continuare că limita medie de 30% a […]

VI. Impactul înlocuirii tichetelor de masă cu indemnizația de hrană

În ceea ce privește înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizația de hrană (la nivelul anual a două salarii de bază minime brute), rămâne de clarificat regimul […]

V. Impactul asupra personalului nemedical (TESA)

În ceea ce privește înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizația de hrană (la nivelul anual a două salarii de bază minime brute), rămâne de clarificat regimul […]

IV. Impactul modificării sistemului de salarizare asupra asistentelor medicale

a)    Afectarea ierarhiei salariilor Creșterea salariilor de bază se dovedește a fi insuficientă pentru a acoperi diminuările ce rezultă din plafonarea sporurilor și a altor drepturi […]

III. Creșterea veniturilor medicilor – între realitate și promisiune

Noua lege de salarizare ar putea să fie o soluție câștigătoare pentru medici, cu condiția să nu se împlinească niciunul dintre riscurile majore. În caz contrar, […]

II. Variabile esențiale ale noului model de salarizare

Limitarea sporurilor și a altor drepturi la 30% În discuție este limitarea sumelor plătite pentru sporuri și restul cheltuielilor adiționale la 30% din suma aferentă salariilor […]

I. Analiza generală

I.Analiza generală   1) Aspecte metodologice Pentru o corectă înțelegere a demersurilor asumate de prezenta analiză în deschiderea ei abordăm câteva aspecte metodologice, ele având un […]