V. Impactul asupra personalului nemedical (TESA)

În ceea ce privește înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizația de hrană (la nivelul anual a două salarii de bază minime brute), rămâne de clarificat regimul […]