Imprimare

Solicitare de date publice refuzata de Ministerul Sanatatii

Adaugat in Noutati

Ministerul Sănătății a refuzat solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară” de a ne pune la dispoziție datele publice cu privire la salarizarea în sistemul sanitar public.

Argumentele juridice invocate de ”Solidaritatea Sanitară” sunt fără echivoc:

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
- Art. 6 alin. (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
- Art. 7 alin. (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
2. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:
- Articolul 33 Transparența veniturilor salariale, care indică și certifică calitatea de informații publice a datelor pe care le solicit instituției dvs.
- Articolul 3 alin. (3) "Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.", articol care certifică calitatea Ministerului Sănătății de deținător al informațiilor publice pe care le solicit.

Vizualizați în atașament solicitarea Federației ”Solidaritatea Sanitară” și răspunsul Ministerului Sănătății.

 

Imprimare

ACORDUL privind eliminarea obligativitatii garzilor medicilor

Adaugat in Noutati

ACORDUL privind eliminarea obligativității gărzilor medicilor - forma propusă astăzi Ministerului Sănătății de către Federația "Solidaritatea Sanitară"

Urmare a negocierilor din data de 29.11.2017 cu dl. Prim-ministru Mihai Tudose și dl. ministru Florian Bodog, în urma cărora s-a convenit eliminarea obligativității gărzilor medicilor care depășesc limita de 35 de ore de lucru/săptămână aferente programului normal de lucru de la norma de bază, precum și hotărârea de sprijinire a asigurării continuității activității medicale prin intermediul gărzilor de către federațiile sindicale, utilizând mijloace specifice de acțiune,
Federația "Solidaritatea Sanitară" din România a comunicat Ministerului Sănătății, astăzi 04 decembrie 2017, draftul Acordului care să transpună efectiv cele convenite în cadrul negocierilor.

 

Urmăriți în atașament documentul oficial.

Imprimare

O.U.G. pentru modificarea legii salarizarii. Propunerile ”Solidaritatii Sanitare”

Adaugat in Noutati

Federația ”Solidaritatea Sanitară” a transmis astăzi, 07 noiembrie, propuneri și observații la proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea legii salarizării nr. 153/2017.

”Ținând cont de faptul că OUG în discuție are ca obiect modificare legii salarizării, considerăm necesară efectuarea tuturor corecțiilor solicitate de noi la această lege încă din faza de proiect. În acest sens, anexăm propunerile solicitate de Federația „Solidaritatea Sanitară" în acel moment factorilor de decizie, ele făcând parte din corpul solicitărilor organizației noastre.
Luând în considerare problemele întâmpinate de spitale în asigurarea bugetelor necesare salarizării considerăm necesară specificarea expresă în textul legii (prin intermediul OUG) a modului în care se va asigura finanțarea creșterilor salariale.
Având în vedere statutul Federației „Solidaritatea Sanitară" de organizație reprezentativă la nivel de sector și regulile dialogului social, considerăm că elaborarea formei finale a Ordonanței de Urgență trebuie făcută de Guvern împreună cu noi, aceasta fiind soluția legală pentru a putea stinge conflictul colectiv de muncă.”

Urmăriți în atașament documentul înaintat Guvernului României, Ministerului Sănătății și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Imprimare

”Solidaritatea Sanitara” solicita Primului Ministru interventia pentru rezolvarea revendicarilor noastre

Adaugat in Noutati

Astăzi, 22 septembrie 2017, Federația ”Solidaritatea Sanitară” a înaintat domnului Prim Ministru Mihai Tudose revendicările federației. Documentul a fost transmis, de asemenea, și Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social și Confederației ”Cartel ALFA”.

 

Revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară" sunt cele indicate încă din timpul discuțiilor prealabile adoptării legii nr. 153/2017, concentrate împotriva scăderilor salariale determinate de această lege, respectiv:
- Renunțarea la intenția de introducere a contribuțiilor angajatorului în salariul de bază al angajatului, care ar determina o scădere cu 22% a veniturilor nete ale angajaților, raportat la salariile din grilele anexă la legea nr. 153/2017.
- Eliminarea limitării sumelor aferente sporurilor pentru condițiile de muncă la 30% din suma salariilor de bază stabilită de art. 25 din lege sau, alternativ, această limită să nu ia în considerare sporurile pentru lucrul în zilele libere/de sărbătoare, cheltuielile cu tariful orar pentru gărzile efectuate în baza unui contract de muncă cu timp parțial (ambele făcând parte din specificul activității din sectorul sanitar), indemnizația de hrană și voucherele de vacanță.
- Menținerea drepturilor aferente sporurilor pentru condițiile de muncă la nivelul procentual actual.
- Menținerea programului de muncă al medicilor aferent normei de bază și gărzilor suplimentare în forma actuală.
- Introducerea personalului nemedical în anexa specifică sectorului Sănătate și aplicarea sporu-rilor pentru întreg personalul din unităţile sanitare.
- Menținerea drepturilor salariaților aferente concediilor de odihnă suplimentare.
- Introducerea măsurilor de reformă a relațiilor de muncă, conform propunerilor înaintate de Federația „Solidaritatea Sanitară" la contractul colectiv de muncă.

Pentru demonstrarea validității afirmații lor noastre, atașăm o analiză tehnică a situației care arată faptul că scăderile salariale („creșterile salariale negative") sunt un pericol real pentru salariații din Sănătate.

 

Urmăriți în atașament documentele oficiale.

Imprimare

”Solidaritatea Sanitara” solicita Confederatiei ”Cartel ALFA” interventii in interesul salariatilor din sistemul sanitar

Adaugat in Noutati

Principalele revendicari ale Federației ”Solidaritatea Sanitară” au fost comunicate astăzi confederației CNS ”Cartel ALFA”:

 I. Eliminarea limitei de 30% a sporurilor (elementelor salariale menționate la art. 25 din legea 153/2017) pentru sistemul sanitar. În condițiile menținerii acestei limite, procentul alocat sporurilor pentru condiții de muncă în sistemul sanitar se va situa în jurul a 1%, ceea ce va conduce la scăderea masivă a veniturilor salariale nete.

II. Adoptarea Regulamentului de sporuri aplicabil sectorului sanitar în forma propusă de Federația "Solidaritatea Sanitară"

III. Revendicările Federației "Solidaritatea Sanitară" din România privind modificări ale Legii salarizării nr. 153/2017, esențiale pentru a asigura creșteri salariale reale în Sănătate

IV. Aplicarea actualelor prevederi ale Codului Fiscal în materie de contributivitate a angajatului/angajatorului asupra salariilor de bază menționate în anexele legii nr. 153/2017 și algortimului de creștere a acestora începând cu 01 ianuarie 2018, și refuzul categoric al transferului de contribuții de la angajator în salariul de bază al angajatului.

Urmăriți în atașament documentul oficial.

lauff lautf laurf