Acordarea sporurilor salariaților din asistență socială scade sporurile pentru salariații din sănătate (și invers)

Din păcate, legiuitorul a pus salariații din sănătate în competiție pentru sporuri cu cei din asistență socială. Mai exact, este vorba despre salariații din spitalele aflate în subordinea consiliilor locale (cuprinzând cca. 55% dintre salariații sectorului public de sănătate).
 
În discuție este modalitatea în care este calculată încadrarea în limita de 30%: pentru salariații din spitalele aflate în subordinea consiliilor locale și pentru cei din asistența socială această limită este calculată la nivel de ordonator principal de credite Consiliul Județean/Local.
 
Salariații celor două sectoare diferite de activitate (sănătate, respectiv asistență socială) nu au nicio vină pentru această situație sau pentru situația de competiție în care au fost puși, fără voia lor.
 
Problema a devenit evidentă la începutul acestei luni, odată cu calcularea drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2019. Situațiile de scăderi ale veniturilor salariale (vizibile în special în spitalele în care s-au desfășurat proteste spontane) au fost determinate atât de introducerea indemnizației de hrană în limita de 30% cât și de faptul că unitățile din asistență socială le-au concurat pe cele din sănătate în privința alocării procentelor aferente sporurilor de către Consiliile Județene. Imaginea de mai jos arată ce s-a întâmplat într-unul dintre județele țării (pentru a nu declanșa un conflict între salariații celor două sectoare de activitate nu indicăm județul):
Precizăm că cele două categorii de salariații (cei care lucrează în sănătate, comparativ cu cei care lucrează în asistență socială), deși au prevăzute sporurile pentru condiții de muncă în același Regulament de sporuri (HG 153/2018), sunt victimele unui tratament diferențiat, demonstrat de tabelul de mai jos:
Federația „Solidaritatea Sanitară” caută în continuare soluții de tipul win-win, care să elimine situația actuală în care orice drept privind sporurile câștigat în urma protestelor pentru salariații din asistență socială conduce automat la diminuarea drepturilor aferente sporurilor pentru salariații din sănătate (și invers).
 
Federația „Solidaritatea Sanitară” consideră că este necesară aplicarea uneia dintre următoarele măsuri (prezentate în ordinea importanței):
1. Eliminarea sporului de continuitate pentru salariații din sănătate și pentru cei din asistență socială (sunt aplicabile în continuare argumentele pe care le-am susținut public încă din faza de negocieri a legii salarizării), dublată de eliminarea plafonării sporurilor la nivelul lunii decembrie 2018, instituită de OUG 114/2018. Precizăm că este necesară obținerea celor două modificări în mod simultan.
2. Dacă nu reușim să impunem aplicarea punctului 1) atunci credem că este necesară instituirea unui tratament diferit al salariaților din cele fiecare dintre cele două sectoare de activitate, respectiv Sănătate și Asistență socială. Una dintre soluțiile adecvate pentru salariații din sănătate considerăm că o constituie calculul limitei de 30% la nivelul Ministerului Sănătății pentru toate unitățile sanitare, cu preluarea însă a procentelor alocate pentru sporuri pe care spitalele din subordinea consiliilor locale le au la ora actuală.


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


etichete

Lasă un răspuns