Calculul stagiului de cotizare trebuie să țină cont de întregul timp lucrat de salariați – clarificare publică a propunerii Federației „Solidaritatea Sanitară” de modificare a legii pensiilor

Solicitarea adresată de Federația „Solidaritatea Sanitară”: introducerea echității în sistemul de pensie prin luarea în considerare în calculul stagiului de cotizare a întregului timp lucrat de salariați, inclusiv a celui corespunzător normelor prin cumul, respectiv orelor suplimentare.

Detalierea solicitării: calculul stagiului de cotizare trebuie să ia în considerare fiecare oră de lucru desfășurată în baza unui Contract individual de muncă, indiferent dacă este la norma de bază sau la norma/normele prin cumul (pentru toate contractele individuale de muncă).

Unul dintre multele exemple de situații de acest gen în sectorul public de sănătate: cazul medicilor care efectuează gărzi.

Fiecare medic aflat într-o astfel de situație are două contracte individuale de muncă și efectuează pe lângă norma de bază un număr mediu de ore de muncă (în baza unui CIM separat) echivalent cu încă o jumătate de normă pe lună/an (în numeroase cazuri numărul se apropie de încă o normă de muncă). Dacă acest medic a început activitatea profesională la 25 de ani, la vârsta standard de pensionare, pe sistemul actual, are un stagiu efectiv de cotizare efectivă, calculat oră pe oră, echivalent cu 60 de ani de muncă (la aceștia adăugându-se cei 6 ani corespunzători facultății), față de un număr maxim de 47 de ani de muncă pe care-i poate avea un salariat cu un singur CIM. Acest salariat ar trebui să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare pentru îndeplinirea anticipată a stagiului maxim de cotizare cu 19 ani. Formula de calcul: 66 de ani (a câte o normă/an) – 47 de ani (stagiul maxim de cotizare posibil) = 19 ani.

Efectul implementării principiului solicitat: reducerea proporțională a vârstei de pensionare pentru împlinirea anticipată a stagiului maxim posibil de cotizare.

Pentru medicul din exemplul nostru acesta trebuie să aibă dreptul de-a ieși la pensie (dacă dorește/solicită asta) în momentul în care are stagiul de cotizare complet raportat la echivalentul unei norme/lună/an.

Cum poate fi calculat stagiul maxim de cotizare?!

  1. Varianta maximă: stagiul maxim de cotizare posibil este durata vieții active, calculată după formula: 65 ani-18 ani=47 ani de muncă cotizare la sistemul public de asigurări sociale. În această ipoteză salariatul muncește echivalentul întregii vieți active. În toate cazurile aceasta trebuie să fie durata maxim posibilă începând de la care orice salariat are dreptul de a ieși la pensie (inclusiv în cazul în care împlinirea stagiului de cotizare este făcută prin intermediul mai multor CIM-uri).
  2. Varianta medie: media duratei muncii pentru o persoană. Nivelul de referință îl constituie 40 de ani.

Cum se calculează?

Luând ca nivel de referință timpul zilnic de lucru aferent unei norme întregi (8 ore/zi) în zilele lucrătoare (sau echivalentul), respectiv o normă întreagă/lună (pentru anul 2018 media este de 166 ore) sau o normă întreagă/an (pentru anul 2018 249 zile lucrătoare*8 ore=1992 ore).  Cu alte cuvinte, obligația fiecărui salariat care dorește să beneficieze de acest drept este de a împlini stagiul de cotizare calculat luând în considerare o normă de 8 ore/zi, 166 ore/lună, 1992 ore/an (raportat la anul 2018), tot ce depășește acest număr de ore contabilizându-se la efectuarea anticipată a stagiului de cotizare.

Cine ar putea beneficia de această măsură?

În sistemul sanitar de această măsură ar beneficia peste 10.000 de medici (toți medicii care efectuează gărzi) și cca. 20.000 de asistente medicale (toate asistentele medicale care au două sau mai multe CIM-uri).

De observat că solicitarea noastră nu vizează acordarea unui tratament preferențial (o astfel de prevedere este aplicabilă tuturor salariaților din România aflați în astfel de situații), ci o măsură firească de echitate față de salariații care își dedică cea mai mare parte a vieții lor activităților profesionale, fără a beneficia de dreptul firesc la reducerea proporțională a vârstei de pensionare.

Unde este aplicabilă deja principiul cumulării cotizației?!

  • Proiectul legii pensiilor prevede asimilarea unor perioade (pentru care nu s-a plătit indemnizație) ca fiind stagii de cotizare (exemplul studiilor superioare).
  • De dreptul solicitat de noi beneficiază deja cetățenii români care lucrează în străinătate și, simultan, își „cumpără vechimea” (stagiul de cotizare) în sistemul de pensii obligatorii din România. Dacă un astfel de cetățean contribuie deja la sistemul public de pensii din statul unde lucrează și „își cumpără vechime” în cadrul sistemului public de pensii din România, dacă împlinește stagiul minim de cotizare în ambele sisteme va beneficia de două pensii, ele incluzând și perioadele de cotizare concomitente.
  • Dacă un cetățean român lucrează cu două CIM-uri, unul în România și altul într-un alt stat UE (spre exemplu în cadrul activităților transfrontaliere), își constituie drept de pensie în ambele sisteme pe baza contribuțiilor realizate în aceeași perioadă.

 

Pentru a fi mai ușor de înțeles solicitarea noastră o explicăm dintr-o altă perspectivă:

1) În România un salariat care lucrează 2 ore/zi (are un CIM cu timp parțial de 2 ore/zi) beneficiază de un stagiu de cotizare („vechimea – contribuției – la pensie”) de 8 ore/zi. Cu alte cuvinte, este considerat ca având exact același stagiu de cotizare cu un salariat care lucrează 8 ore/zi (are un CIM cu normă întreagă).

2) Tot în România un (alt) salariat care lucrează 14 ore/zi (are două CIM-uri: unul cu normă întreagă și al doilea cu timp parțial de 6 ore/zi) beneficiază de un stagiu de cotizare … tot de 8 ore/zi. În alți termeni, acest salariat va avea dreptul să iasă la pensie la aceeași vârstă cu salariatul care lucrează doar 2 ore/zi.

Exemplul nostru ia în considerare uzura mai mare a salariatului care lucrează echivalentul a peste o normă de timp de muncă (8 ore/zi), reducerea timpului pe care-l are la dispoziție pentru a-l petrece cu familia sau în alt mod etc., toate generându-i un drept firesc la reducerea proporțională a stagiului de cotizare.Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Un comentariu

  • Balan Mihaela

    Nu mi se pare normal sa kucrezi in Upu pana la varsta de 63 de ani, uzura este foarte mare, mai ales daca ai lucrat numai acolo. Sper sa se dea legea ca si in politie sau in armata! Va multumesc

Lasă un răspuns