Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” a decis continuarea protestelor

Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară”, întrunit în perioada 22-25 iunie 2023, a decis continuarea protestelor pentru susținerea revendicărilor și actualizarea calendarului acțiunilor de protest.

 Acțiunile de protest aflate în desfășurare vor fi continuate și accentuate. La ora actuală Federația „Solidaritatea Sanitară” are în plină desfășurare protestul numit Demisia din contractele de gărzi suplimentare (CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază), la care au aderat până în acest moment 1128 de medici. Această acțiune își arată deja primele rezultate, mai multe spitale mari anunțând că nu vor putea acoperi gărzile din cauza acestei forme de protest.

Programul noilor acțiuni de protest este următorul:

 • 29 iunie 2023 – Lansarea unui protest inovativ și transmiterea solicitărilor de încheiere a Acordului și Procedurii pentru grevă
 • 06 iulie 2023 – Pichetarea unităților sanitare din țară
 • 12 iulie 2023 – Organizarea unui nou Miting național al angajaților din Sănătate în Piața Victoriei.
 • 19 iulie 2023 – Greva de avertisment
 • 27 iulie 2023 – Greva generală

În cadrul procedurii desfășurate pentru a decide declanșarea grevei Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” a constatat că nu toți angajații care au semnat pentru grevă au făcut acest lucru utilizând formularele organizației,[1] această situație riscând să ridice suspiciuni privind legalitatea declanșării grevei. Situația a fost determinată de faptul că a doua federație reprezentativă a început strângerea semnăturilor pentru grevă înaintea Federației „Solidaritatea Sanitară”, o bună parte dintre angajați fiind convinși ca au semnat deja pentru grevă în cadrul acțiunii noastre, deși au făcut acest lucru pe alte formulare. In unele cazuri angajații ne-au trimis semnăturile date pentru grevă pe formularele acelei federații. În condițiile în care cea de-a doua federație reprezentativă din Sănătate nu se află în conflict colectiv de muncă (nu intenționează declanșarea unei greve), Consiliul de Coordonare a decis că acordul pentru grevă riscă să fie considerat ca fiind viciat deoarece este dat altei organizații, neputând fi luate în considerare acele semnături. De asemenea, Consiliul de Coordonare al FSSR a constatat existența solicitărilor de la multe unități pentru a prelungi perioada de culegere a semnăturilor, motivată de intenția de a corecta această situație.

Adițional, Consiliul de Coordonare al FSSR a constatat că între momentul în care a stabilit și publicat primul program de proteste și cel de desfășurare a lor a intervenit modificarea legii dialogului social, fiind necesară actualizarea procedurilor privind desfășurarea grevei. În acest sens, a fost elaborat proiectul unui model de Acord privind Procedura de desfășurare a grevei, care trebuie încheiat atât la nivelul Ministerului Sănătății cât și la nivelul unităților. Stabilirea unei proceduri de desfășurare a grevei este obligatorie din punctul de vedere al interesului Federații „Solidaritatea Sanitară” pentru protecția pacienților și pentru a asigura participarea la grevă a angajaților din sănătate în condiții legale.

În consecință, Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritate Sanitară” a decis reprogramarea perioadei de declanșare a grevei naționale conform noului calendar, decizia privind greva urmând să fie luată ulterior, cu respectarea termenelor legale.

Acțiunile de protest aflate în curs de desfășurare și cele care urmează să fie declanșate au ca scop determinarea guvernanților să onoreze solicitările și așteptările angajaților din sectorul public de sănătate, în forma exprimată în Decalogului revendicărilor Federației Solidaritatea Sanitară” (anexat).

 

                                                                                                           Consiliul de Coordonare

 

Reprezentanții FSSR responsabili de comunicarea cu presa:

 • Daniel Bulboacă, vicepreședinte FSSR, mobil 0740488812
 • Predica Gabriel, vicepreședinte FSSR, mobil: 0737028094
 • Chirculescu Florin, prim-vicepreședinte FSSR, mobil 0752214942
 • Zaharia Mihaela, vicepreședinte FSSR, mobil, 0786687782

 

 Decalogul revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară”

 

 1. Acordarea tuturor drepturilor prevăzute de actuala lege a salarizării:
  1. Raportarea sporurilor pentru condițiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA și muncitori sanitari.
  2. Raportarea sporurilor de tură și pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.
  3. Acordarea salariului de bază la nivelul anului 2022 pentru toți angajații din sănătate, inclusiv pentru CIM-urile aferente gărzilor suplimentare (plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază) și raportarea sporurilor de gardă la salariul de bază în plată.
 2. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (partea pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății (în forma stabilită cu partenerii sociali) și aplicarea acestuia prin acordarea a cel puțin 50% din diferența dintre salariile de bază actuale și cele prevăzute în proiectul de lege.
 3. Acceptarea propunerilor Federației Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergență, încheierea și înregistrarea acestui contact colectiv de muncă.
 4. Actualizarea valorii indemnizației de hrană luând ca referință salariul minim în plată și scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.
 5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate
 6. Creșterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE.
 7. Aplicarea măsurilor de reformă a sistemului sanitar propuse de Federația „Solidaritatea Sanitară”, menite să crească calitatea vieții profesionale a angajaților și calitatea serviciilor medicale, acestea incluzând:
 • Înlocuirea sistemului malpraxis cu despăgubirea pacienților pentru prejudicii
 • Echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală
 • Introducerea sistemului de monitorizare a bolilor profesionale.
 1. Reglementarea adecvată a timpului de muncă al angajaților din sănătate și acordarea drepturilor aferente activităților efectuate, respectiv:
  1. Recunoașterea timpului de muncă suplimentar desfășurat în cadrului schimburilor de tură sub forma introducerii pauzei de masă de cel puțin 30 de minute inclusă în timpul de lucru al angajațului.
  2. Recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului complet de cotizare pentru angajații cu mai multe CIM-uri.
  3. Introducerea unei forme de compensare pentru participarea la asigurarea continuității serviciilor mediale.
 2. Finanțarea formării profesionale continue a profesioniștilor din sănă
 3. Eliminarea dialogului social preferențial și a discriminării angajaților din Sănătate în privința dreptului de a iniția un conflict colectiv de muncă pentru drepturi de natură salarială.

[1] Între cele două tipuri de formulare există câteva diferențe esențiale, de natură juridică. Spre exemplu, formularele de semnături pentru grevă ale Federației „Solidaritatea Sanitară” includ atât precizarea expresă a situației în care se află angajații în timpul grevei (incluzând suspendarea Contractului individual de muncă) cât și existența împuterniciților speciali care constată faptul că cei care semnează pentru grevă sunt exact angajații din liste.Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns