Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită autorităților competente să asigure respectarea cadrului legal privind sănătatea și securitatea în muncă a personalului din unitățile sanitare

Documente

Având în vedere gradul ridicat de pericol social, respectiv numărul de salariați din unitățile sanitare confirmați pozitiv cu COVID 19 și a unităților sanitare afectate în urma unor fapte grave privind nerespectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă;

Ținând cont de atribuțiile speciale stabilite de art. 34 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și de competențele generale stabilite de legiuitor în sarcina Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile din subordine: Inspecția Muncii și  Inspectoratele Teritoriale de Muncă,

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită autorităților competente să asigure respectarea cadrului legal privind sănătatea și securitatea în muncă a personalului din unitățile sanitare îndeplinindu-și atribuțiile și obligațiile legale în ceea ce privește:

  • Verificarea angajatorilor din sistemul sanitar privind obligația de a lua toate măsurile toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor, inclusiv îndeplinirea obligației legale de a asigura salariaților echipamentul de protecție necesar și adecvat în lupta cu COVID 19, precum și a materialelor igienico-sanitare;
  • Cercetarea, de către Inspecția Muncii și de Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul, a accidentelor colective din unitățile sanitare, respectiv a cazurilor de infectare a cel puțin 3 salariați din aceeași cauză și în cadrul aceluiași eveniment;
  • Controlarea angajatorilor privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor de infectare a salariaților cu SARS-CoV-2, indiferent de numărul de cazuri din unitate, ca accidente de muncă / îmbolnăviri profesionale / expunere la agenți biologici;
  • Asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici de gradul 4 (maxim) examinând modul în care angajatorii respectă cerințele legale privind: evaluarea riscului profesional, informarea, pregătirea și instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor, numărul și lista lucrătorilor expuși la agenți biologici, măsurile de protecție, de prevenire și reducere a riscurilor, inclusiv procedeele și metodele de lucru privind evitarea expunerii, punerea la dispoziția lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție special adecvată, accesul organizațiilor sindicale la informațiile colectiv anonime privind expunerea la agenți biologici.Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns