REVENDICĂRILE „Federației Solidaritatea Sanitară” NEGOCIATE cu ministrul sănătății, doamna Sorina Pintea

Buletin informativ Ediția II nr. 8

Ieri, 01 octombrie, a avut loc la sediul Ministerului Sănătății întâlnirea reprezentanților Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România cu dna ministru Sorina Pintea și echipa Ministerului Sănătății, întâlnire ce a avut ca principal scop soluționarea revendicărilor noastre ce vizează drepturile tuturor categoriilor profesionale din sistemul sanitar public, atât cele cu caracter salarial cât și drepturi de natură socială.

1. Negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de sector sanitar, conform Acordului încheiat cu Guvernul reprezintă prima revendicare a Federației ”Solidaritatea Sanitară”. Doamna ministru Sorina Pintea a comunicat reprezentanților ”Solidaritatea Sanitară” că ministerul va declanșa negocierile miercuri, 03 octombrie, toate părțile îndreptățite urmând a primi invitația de participare. În aceste condiții, formal, considerăm că primul punct al revendicărilor Federației ”Solidaritatea Sanitară” a intrat în zona de soluționare. Pe fond, negocierile pe zona principiilor au condus la un acord comun în ceea ce privește cuprinderea/menținerea în contractul colectiv de muncă sectorial a următoarelor drepturi ale salariaților din sistemul sanitar public:

 • Menținerea anexei ce cuprinde acordarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă, în funcție de condițiile de muncă și vechime, precum și actualizarea acesteia cu noile categorii de personal ale căror grupe de sporuri pentru condiții de muncă s-au modificat;
 • Evaluarea obiectivă a personalului, drept principiu cuprins în contractul colectiv de muncă (Federația ”Solidaritatea Sanitară” insistă pentru o procedură de evaluare care să aibă mai mulți evaluatori, evaluarea din partea unei singure persoane constituind motiv de subiectivism);
 • Echivalarea asistentelor medicale cu studii postliceale (în forma propusă inițial de ”Solidaritatea Sanitară”: echivalare + completare a studiilor), introdusă ca declarație comună de diligențe a părților în corpul contractului colectiv. Federația ”Solidaritatea Sanitară” a indicat din nou soluția finanțării echivalării asistentelor medicale prin intermediul fondurilor europene;
 • Negociere în raport cu sporul de 100% acordat salariaților pentru zilele nelucrătoare, în sensul unui nivel de garanție menționat în prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile pe care  Federația ”Solidaritatea Sanitară” le consideră a fi intangibile și în raport cu care Consiliul de Coordonare al Federației se va pronunța în data de 12 octombrie 2018, în ceea ce privește susținerea acestora prin forme de protest: dreptul la zile suplimentare de concediu de odihnă, dreptul la respectarea limitei minime a sporurilor, dreptul la remunerarea corectă a zilelor nelucrătoare.

Update: În urma întâlnirii, Ministerul Sănătății a transmis propriul draft de contract colectiv.

Analiza preliminară a acestuia arată intenția Comisiei MS de a încălca principiul drepturilor câștigate și obligațiile legale privind conținutul contractului colectiv de muncă, conținând eliminarea unor drepturi fundamentale cum ar fi: dreptul la concedii suplimentare acordate conform criteriului fidelității în sistem și restrângerea dreptului la concedii acordate drept compensare a riscurilor specifice locului de muncă, dispariția anexei referitoare la procedura cercetării disciplinare (procedură ce asigura dreptul la o cercetare obiectivă și transparentă), dispariția comisiei paritare etc.

Federația „Solidaritatea Sanitară” se opune categoric acestei încercări fără precedent la adresa salariaților, ea constituind, și de una singură, un motiv de grevă generală în sistemul public de sănătate.

2. Acordarea creșterilor salariale aferente anului 2019 începând cu luna ianuarie 2019 pentru toate categoriile de salariați care nu au beneficiat de creșterea salariului de bază

Experiența tristă a elaborării legii salarizării, legiuitorul ratând remedierea mai multor probleme indicate de noi în procesul de elaborare, ne face să fim și precauți și vigilenți. În acest sens, am solicitat Ministerului Sănătății menționarea expresă a datei de 01 ianuarie 2018 drept dată de aplicare a creșterilor salariale. Întrucât stabilirea datei de aplicare este atributul legiuitorului, urmând a fi prevăzută în legea anuală a bugetului de stat, conform declarației doamnei ministru Sorina Pintea, proiecția bugetară a Ministerului Sănătății pentru anul 2019 la care specialiștii ministerului lucrează în această perioadă este făcută luând în considerare aplicarea creșterilor salariale începând cu data de 01 ianuarie 2018.

Reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” au prezentat, de asemenea, situația dramatică în care se află personalul auxiliar: infirmiere, brancardieri , muncitori. Este vorba despre nerespectarea prevederilor legii salarizării în ce privește evoluția salariului de bază în funcție de vechime, respectiv faptul că aceste categorii de salariați nu beneficiază de procentele de creștere a salariului de bază pe care legea le menționează în mod explicit în cazul evoluției vechimii în muncă. Spre exemplu, în cazul tuturor celorlalte categorii de personal, diferența între un salariat cu vechime maximă (gr. 5) și un salariat fără vechime (gr. 0) este de 24,52%, ci se situează în anumite cazuri și în jurul a 12% – 13%. Pentru toți membri ”Solidaritatea Sanitară” aflați în această situație, sindicatele membre ale federației au primit date referitoare la acțiunile necesare remedierii problemei.

3. Respectarea drepturilor sociale prin impozitarea indemnizației de hrană la același nivel cu tichetele de masă (sau considerarea ei ca normă de hrană) și eliminarea indemnizației de hrană din limita de 30% (art. 25 din legea 153/2017), această limită trebuind să includă doar sporurile pentru condițiile de muncă.

Diversele interpretări ale unităților sanitare în ce privește fiscalizarea indemnizației de hrană, inclusiv prin reținerea retroactivă a anumitor sume de bani – ilegală din punctul nostru de vedere, au condus la situații de scăderi salariale. În condițiile existenței pârghiei denumită ”compensații”, este de neacceptat existența unor astfel de situații, punct de vedere acceptat și de către Ministerul Sănătății. Singura soluție, la momentul actual, pentru o fiscalitate a indemnizației de hrană la același nivel cu tichetele de masă o constituie acțiunile în instanță, procedurile legale inițiale fiind deja demarate de sindicatele membre F.S.S.R.

4. Eliminarea inechităților aferente sporurilor prin negocierea și acordarea sporurilor între limitele minime și cele maxime pentru salariații din toate categoriile de spitale, inclusiv pentru cei din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

Soluțiile acestei probleme sunt în mare parte locale, ținând de managementul unităților sanitare. Problema acordării sporurilor pentru condiții de muncă cel puțin la nivelul minim și, mai ales, a negocierii nivelului acestora și acordului sindicatelor – astfel cum prevede legea salarizării – va constitui una dintre revendicările importante în raport cu care Consiliul de coordonare al FSSR se va pronunța asupra acțiunilor de protest, în data de 12 octombrie 2018.

5. Modificarea legii salarizării conform solicitărilor înaintate de Federația „Solidaritatea Sanitară”

Traseul legislativ al legii de aprobare a OUG nr. 41/2018 indică mai multe intenții de modificare a anexei din legea salarizării nr. 153/2018, specifică sectorului sanitar public. Disponibilitatea legiuitorului la modificări semnificative rămâne însă redusă, în aceste condiții șansele de reușită ținând de disponibilitatea salariaților la proteste semnificative.

6. Plata sporurilor de sâmbătă și duminică la nivelul de 100% din salariul de bază și eliminarea sumelor aferente lor din limita de 30%, această limită trebuind să includă doar sporurile pentru condițiile de muncă.

Acest subiect a fost discutat cu dna ministru Sorina Pintea la punctul 1 al negocierilor – negocierea contractului colectiv de muncă, intenția Federației ”Solidaritatea Sanitară” fiind de a garanta prin intermediul acestui contract acordarea sporului pentru zile nelucrătoare.

7. Acordarea sporurilor de gardă și a sporului de tură prin raportarea la noul salariul de bază; acordarea drepturilor de hrană în gărzi.

Ministerul Sănătății sprijină punctul de vedere al Federației ”Solidaritatea Sanitară”, fiind de asemenea de acord cu cu reiterarea dreptului de hrană în gărzi, în cadrul contractului colectiv de muncă, pentru a crește șansele ca toți cei în cauză să beneficieze de el.

8. Introducerea echității în sistemul de pensie prin luarea în considerare în calculul stagiului de cotizare a întregului timp de lucru al salariaților, inclusiv a celui corespunzător normelor prin cumul (reducerea stagiului de cotizare proporțional cu timpul lucrat în cadrul celui de-al doilea CIM)

Șansele de reușită pentru implementarea acestui principiu depind semnificativ de disponibilitatea Ministerului Muncii și a Parlamentului de a include principiul echității în corpul legii pensiilor. Ministerul Sănătății și-a arătat disponibilitatea de a susține propunerea Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România.

9. Acordarea voucherelor de vacanță la toți salariații din toate unitățile sanitare și eliminarea cheltuielilor cu aceste vouchere din limita de 30%, această limită trebuind să includă doar sporurile pentru condițiile de muncă

Situațiile punctuale în care unitățile sanitare nu au acordat voucherele de vacanță au la bază, cel mai probabil, interpretarea eronată a legii. Ministerul Sănătății declară că nu are nicio opoziție față de acordarea acestui drept, fiind drept obligație a angajatorului acordarea voucherelor de vacanță.

10. Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților și de tratament a pacienților prin creșterea finanțării unităților sanitare.

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România consideră că nu au fost epuizate toate soluțiile de finanțare a sectorului sanitar și, implicit, de îmbunătățire a condițiilor de muncă, apelul la resurse adiționale cum ar fi fondurile europene fiind imperativ și urgent necesar. Soluția pe care Ministerul Sănătății o vede ca fiind o premisă necesară o constituie modificarea legislației sănătății, în sensul elaborării unei noi legi a sănătății.

Echipa de negociere a Federației ”Solidaritatea Sanitară”: Viorel Rotilă – ManagerLidia Celmare – Copreședinte, Radu Vasile – Copreședinte, Gabriel Predica – Vicepreședinte, Traian Palade – Șef Departament Juridic

Întregul personal auxiliar sanitar salarizat pe grilele spitalelor clinice și neclinice din sectorul public de sănătate este lipsit de dreptul legal la diferențierea salariilor în funcție de tranșele de vechime. Concret, diferența dintre salariul de bază al unui salariat cu gradația 5 nu este cu 24,52% mai mare decât cel corespunzător unui salariat cu gradația 0 așa cum prevedere în mod imperativ art. 10 din legea 153/2017, ci este mult mai mică, în unele cazuri lipsind cu desăvârșire orice diferență.

Principalele profesii care fac parte din această categorie de personal sunt infirmierele, îngrijitoarele și brancardierii. Această categorie număr 61909 salariați (datele INS pentru 2017), cca. 96% dintre ei fiind afectați de această eroare de salarizare. Calculele demonstrează că peste 30% dintre salariații din sectorul public de sănătate sunt victimele LEGII SALARIZĂRII  NEUNITARE – Legea 153.2017.

                Pierderile înregistrate de această categorie de personal sunt atât la nivelul salariului de bază cât și la nivelul tuturor drepturilor conexe acestuia, respectiv al tuturor sporurilor.

                Cauza acestei discriminări legale o constituie o eroare fundamentală făcută de Ministerul Muncii la elaborarea legii salarizării și perpetuată de Parlament atât  în momentul adoptării legii 153/2017 cât și cu ocazia diferitelor modificări. Ea constă în situarea sub nivelul salariului minim al salariului din grilele de salarizare anterioare pentru salariați din categoria personalului auxiliar, fapt care a determinat acordarea doar a salariului minim pentru toți cei aflați în această situație și calcularea gradațiilor de vechime pornind de la nivele de referință (gradații 0) situate sub nivelul salariului minim. Pe scurt, pentru cca. 30% dintre salariații ce-și desfășoară activitatea în sectorul public de sănătate gradația 0 (în funcție de care este calculat salariul de bază) este situată sub nivelul salariului minim pe economie. Corect etic și legal este ca în toate aceste cazuri gradația 0 să corespundă cel puțin salariului minim.

                Soluția de remediere a acestei erori grave o constituie acordarea creșterilor salariale prevăzute pentru anul 2022 pentru această categorie de personal, așa cum a solicitat Federația „Solidaritatea Sanitară” în tot acest timp. O soluție de avarie, cu aplicare urgentă, o constituieDacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


5 comentarii

 • Coralia

  Pensionarea la 50 de ani pentru as.med. Di dr.ca un armată

 • Coralia

  Pensionarea la 50 de ani ca in armată

 • Opris

  sunt de acord cu toate revendicarile…plus echivalarea asistentelor cu PL…dar nu in forma actuala….nu e ok….ce echivalare este aceasta cu examen de intrare la SS…pe bune….atata putem????

 • david

  Revendicarile sunt bune, sa vedem daca vor tine cont de ele cei din minister. Doua probleme pe care am observat ca nu le ia nimeni in considerare, nici cei din minister nici sindicatele sunt urmatoarele:
  1- personalul bugetar care lucreaza in sanatate sa poata beneficia de gratuitati la analize de laborator, tratamente stomatologice, tratamente in statiuni baleare sau macar reducei ale costurilor acestora.
  2- cei care lucram in compartimentele de terapie ocupationala, avand studii postliceale, nu suntem nici cal nici magar, cu toate ca in legea salarizarii suntem asimilati asistentilor medicali, nu am beneficiat de cresterea salarizarii la nivel de 2022, ba mai mult printr-o ordonanta din 2009 data de minister, ni s-a diminuat sporul de periculozitate de la 75% la 50% ( la nivelul de atunci ) si asa a ramas si in prezent, adica 40% fata de 55% cat au asistentii, cu toate ca lucram direct cu pacientii, acestia folosind scule si unelte ascutite, taietoare, contondente pentru a desfasura activitatile specifice terapiei ocupationale. In aceasta branse suntem un numar foarte mic de specialisti. Poate ne puteti indruma sau ajuta in rezolvarea acestei probleme, spunandu-ne ce demersuri trebuiesc facute. In minister sunt angajati care nici macar nu stiu ce este tesapia ocupationala( ergoterapia). Mentionez ca lucrez impreuna cu inca 7 colegi in Spitalul de Neuopropsihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, Buzau. Managera noastra a facut niste demersuri, dar pana acum nici un rezultat.

 • Alina

  Ce părere aveți despre faptul ca un registrator medical care lucrează într-un laborator de Microbiologie, a rămas cu spor de 25% în condițiile în care lucrează în mediu toxic în care au fost cazuri de boli profesionale cum ar fi TBC, iar restul colegilor beneficiază de sporul de condiții foarte periculoase de 75%(cei care nu au beneficiat de mărire în luna aprilie) ? Pentru cei ca noi de ce nu se poate face nimic?

Lasă un răspuns