Situația, rolul și rostul sporurilor în sistemul public de sănătate

În România există un deficit major de specialiști în domeniul condițiilor de muncă și salarizării. Efectele deficitului cunoștințelor de specialitate tind să atingă nivelul maxim în cazul actualei puteri.

Sistemul sporurilor constituie cel mai eficient instrument de adecvare a recompensei la condițiile specifice de desfășurare a activității, el permițând diferențierile necesare între diferitele locuri, programe și condiții de muncă.

Sistemul sporurilor nu este un specific al sistemului public de sănătate, el fiind introdus prin Codul Muncii ca o caracteristică generală a modalității de analiză și recompensă a muncii. A se vedea în acest sens prevederile art. 160 din Codul Muncii: Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Ansamblul criticilor la adresa „sporurilor din sectorul public” este generate fie de necunoașterea legislației muncii fie din nerespectarea acesteia în sectorul privat (cei care exercită o astfel de critică sunt fie în situația ignoranței fie în cea a invocării propriei turpitudini). Incendiile din spitalele publice, numărul mare de lucrători din sănătate decedați în urma infectării la locul de muncă cu SARS-CoV-2 și nivelul ridica al morbidității acestora sunt dovezi clare ale existenței condițiilor de muncă inadecvate.

În sistemul public de sănătate adecvarea recompensei la condițiile concrete este făcută la următoarele nivele:

(1) Lucrul în ture/în timpul nopții (două sau trei ture; fiecare variantă include activitate desfășurată în timpul nopții) este diferențiat față de desfășurarea normală a activității (dimineața, în timpul zilelor lucrătoare). Pentru a stimula lucrul în timpul nopții recompensa acordată este sporul de noapte (un spor de 15% adăugat la tariful orar pentru lucrul în timpul nopții) sau, alternativ, sporul de tură (15% adăugați la salariul de bază).

ATENȚIE! Privitor la acest spor sunt relevante următoarele aspecte:

 • La sporul pentru lucrul în timpul nopții au dreptul lucrătorii din toate domeniile de activitate, atât din sectorul public cât și din cel economic, el fiind prevăzut de art. 126 din Codul Muncii.
 • Comparativ cu sectorul economic, în sistemul public de sănătate acest spor se acordă prin raportare la salariul de bază din decembrie 2018, procentul real al sporului pentru lucrul în ture fiind de fapt sub 10%. Situația este identică inclusiv în cazul profesioniștilor care își desfășoară activitatea de noapte / în ture îmbrăcați în combinezoane.

(2) Lucrul în zilele de sărbătoare și în zilele libere legale. Lucrătorii din sănătate care-și desfășoară activitatea în timpul zilelor de sărbătoare și zilelor libere legale beneficiază de un spor pentru activitatea desfășurată în aceste zile. În sistemul public de sănătate acest spor este 100%.

Atenție! În privința acestui spor sunt relevante următoarele aspecte:

 • Comparativ cu sectorul economic, în sistemul public de sănătate acest spor se acordă prin raportare la salariul de bază din decembrie 2018, procentul real al sporului fiind, în consecință, mai mic. (Pentru comparație, în unele sectoare economice valoarea acestui spor poate ajunge și la 200%.)
 • Acest spor este acordat și în sectorul economic, el fiind prevăzut de art. 137 alin. 3 din Codul Muncii ca un drept pentru toți salariații, indiferent de angajator.

(3) Condițiile de muncă

Lucrătorilor din sănătate le sunt aplicabile câteva categorii de sporuri pentru condiții de muncă, putând însă beneficia de un singur spor (nu pot cumula sporurile pentru condițiile de muncă). Categoriile de sporuri pentru condițiile de muncă de care beneficiază personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare sunt următoarele:

 1. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase (între 35% și 85%), acordat, spre exemplu, pentru angajații care lucrează în leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, oncologie, ATI, UPU, combaterea epidemiei COVID-19) s.a.
 2. Sporul pentru condiţii periculoase
  1. (15%-25%) pentru angajații care lucrează în boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale;
  2. 10%-30% pentru personalul care lucrează cu surse de radiații.
 3. Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare (5%-15%) acordat, spre exemplu, pentru angajații care lucrează la dezinfecție, cu hidrogen sulfurat, în secții de penumoftiziologie, laboratoare, crematorii, MAPN, MAI, SIE s.a.
 4. Sporul pentru condiţii grele de muncă (10%-15%) acordat, spre exemplu, pentru angajații care acordă asistență medicală în subteran, pe platforme marine, nave militare s.a.
 5. Sporul pentru personalul care lucrează în unități cu specific deosebit (10%-15%) – a se vedea lista acestor unități.
 6. Sporul pentru personalul care lucrează în unități sanitare izolate sau cu acces dificil (până în 20%).
 7. Sporul pentru personalul care lucrează în condiții de stres sau risc (5%-15%), acordat, spre exemplu, pentru angajații care lucrează în traumatologie vertebro-medulară şi neuromotorie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervenţională, chirurgie toracică, ortopedie şi traumatologie, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, chirurgie şi ortopedie pediatrică, hematologie, chirurgie generală, urologie s.a.

Repetăm: fiecare lucrător din sănătate poate beneficia maxim de unul dintre aceste sporuri, ele neputând fi cumulate. Există un număr semnificativ de lucrători care nu beneficiază de nici un spor (sunt considerați ca lucrând în condiții normale de muncă).

Precizare: în sectorul public de sănătate nu mai există sporul pentru calculator, acesta fiind eliminat odată cu aplicarea prevederilor legii 153/2017.

Odată cu legea 153/2017 plafonul maxim al celui mai mare spor pentru condiții de muncă a fost scăzut cu 15%, restul sporurilor fiind ajustate în mod corespunzător.

În condițiile în care înainte de pandemie cca. 70% din lucrătorii care aveau dreptul la un spor pentru condiții de muncă îl primeau la nivelul minim al acestuia a determinat în fapt o scădere a sporurilor pentru condiții de muncă cu cca. 30 de puncte procentuale.

NOTĂ: Deși lucrează deseori în aceleași condiții de muncă, personalului nemedical nu-i sunt aplicabile aceste sporuri. Aceasta este una dintre anomaliile ce trebuie corectate de guvernanți.

Informațiile pot fi găsite în special în legea nr. 153/2017 și HG nr. 153/2018.Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns