Solicităm instituirea unei strategii de luptă împotriva COVID 19 bazată pe dialog și transparență

În contextul pandemiei COVID 19 și a riscurilor la care sunt expuși salariații din sănătate, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate Sănătate, solicită în mod public noului ministru al Sănătății și tuturor instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență să asigure dialogul cu partenerii sociali. Doar împreună putem realiza o strategie eficientă de desfășurare a activității medicale în această perioadă și de aprovizionare a unităților medicale cu materialele, medicamentele și echipamentele de protecție necesare.

Acest lucru poate fi atins respectând  cadrul normativ privind dialogul social, aplicabil în situații de urgență, prin asigurarea următoarelor condiții minimale:

 1. Participarea la nivel național și ministerial a experților Federației „Solidaritatea Sanitară” din România la ședințele Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre, Comitetului pentru Situații de Urgență constituit la nivel Ministerului Sănătății, Centrului operativ pentru situații de urgență al Ministerului Sănătății, Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.
 2. Participarea la nivel județean, local și la nivel de spital a reprezentanților sindicatelor membre ale Federației „Solidaritatea Sanitară” din România la ședințele Comitetelor județene pentru situații de urgență, Comitetelor locale pentru situații de urgență, la nivelul sectoarelor municipiului București, municipiilor, orașelor și al comunelor unde există unități sanitare și a Celulelor de urgență de la nivelul unităților sanitare.
 3. Întrunirea în regim de urgență Comitetelor de Sănătate și Securitate în muncă din toate unitățile sanitare pentru a realiza Planurile de protecție a salariaților din sănătate în contextul pandemiei COVID 19.

De asemenea, solicităm gestionarea în mod transparent a acestei situații de criză, făcând publice, zilnic, următoarele informații:

 • Numărul salariaților din sănătate infectați COVID 19[1];
 • Numărul de salariați contacți ai persoanelor infectate cu COVID 19;
 • Lista stocurilor de echipamente individuale de protecție existente:
  • La nivel național
  • pe fiecare unitate sanitara
 • Lista unităților sanitare repartizate pentru primiri pacienți COVID 19;
 • Numărul de salariați contacți ai persoanelor infectate cu COVID 19.

Reamintim celor responsabili că protejând personalul medical, protejăm cetățenii! Refuzul dialogului generează tragedii în rândul salariaților, Spitalul Județean Suceava fiind  doar unul dintre exemple.

 

                                                                                                                         Biroul Executiv

 

Anexă

Normele legale și contractuale care stau la baza solicitărilor noastre:

 • Prevederile legale in materia situațiilor de urgență: Ordonanța nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență; Hotărârea de Guvern nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre, norme ce reglementează și garantează participarea organizațiile sindicale la elaborarea de strategii și concepții de acțiune pentru reducerea riscurilor;
 • Prevederile Contractului colectiv de muncă la Nivel de Sector Bugetar Sănătate pe anii 2019-2021, înregistrat la M.M.J.S.- D.D.S. sub numărul 1.206/2019 și publicat în Monitorul Oficial PARTEA a V-a, nr. 5 din 6 decembrie 2019, contract în care Federația „Solidaritatea Sanitară” din România este parte semnatară și participă conform art. 169 la toate ședințele de interes general la nivel național, regional și județean.
 • Prevederile Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, respectiv prevederile art. 35 care garantează valabilitatea contractelor colective de muncă pe perioada stării de urgență.

[1] Precizăm că Institutul  Național de Sănătate Publică prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile are la dispoziție aceste date privind ocupația conform Anexei nr. 1 din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu COVID-19. Menționăm că numărul persoanelor confirmate pozitiv din sectorul sanitar este actualizat zilnic în China, țări din UE (ex. L’Istituto Superiore di Sanità din Italia publică zilnic datele operatorilor sanitari infectați. https://www.epicentro.iss.it/ )Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns