Ministerul Muncii intenționează să blocheze de facto dreptul la grevă în sănătate

Federația „Solidaritatea Sanitară” a solicitat săptămâna trecută Ministerului Muncii concilierea conflictului colectiv de muncă din Sănătate (etapă obligatorie înaintea grevei). În loc să ne convoace la conciliere împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii ne-a răspuns săptămâna aceasta, spunându-ne că nu poate efectua concilierea conflictului colectiv de muncă (adică Federația „Solidaritatea Sanitară” nu poate declanșa greva) din următoarele motive:

(1) Deoarece nu poate fi efectuată o grevă în sectorul public pentru revendicări salariale (pentru drepturi a căror rezolvarea este necesar un act normativ[1], salarizarea în domeniul bugetar intrând în această categorie). În această interpretare angajații din domeniul bugetar ar fi lipsiți de dreptul la grevă exact pentru cea mai importantă categorie de solicitări: drepturile salariale. Având în vedere că adresa Ministerului Muncii ne este trimisă exact din perioada desfășurării grevei colegilor din Educație, această interpretare ar pune în discuție de fapt și legalitatea grevei aflată deja în desfășurare.[2]

(2) Din cauză că, conflictul colectiv de muncă nu a fost declanșat de toate părțile contractului colectiv de muncă, ci doar de una dintre federațiile reprezentative (Federația „Solidaritatea Sanitară”). În această situație trebuie analizate cele două interpretări juridice posibile:

  1. a) Prin părți se înțelege federațiile reprezentative.[3] În această interpretare Federația „Solidaritatea Sanitară” n-ar putea face grevă (n-ar putea trece de procedura de conciliere a conflictului colectiv de muncă) deoarece cealaltă federație reprezentativă n-a declanșat conflictul colectiv de muncă. Or, cealaltă federație reprezentativă nu (mai) are intenția de a face grevă[4]. Asta ar însemna că membrii de sindicat ai Federației „Solidaritatea Sanitară” și ceilalți angajați care semnează pentru greva anunțată de noi nu ar putea face grevă, indiferent de numărul lor.

Evident, în discuție este și corolarul: cealaltă federației sindicală reprezentativă nu poate declanșa un conflict colectiv de muncă în Sănătate fără Federația „Solidaritatea Sanitară”.

În ambele cazuri suntem în situația unei încălcări a dreptului la grevă.

  1. b) Prin „părți” se înțelege toate organizațiile prezente la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector sănătate.[5] Având în vedere că la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector au participat, alături de cele două federații reprezentative, și câteva confederații reprezentative la nivel național, în această interpretare conflictul colectiv de muncă n-ar putea fi declanșat fără participarea acestora.[6]

Încercând să impună principiul „doar împreună”, această interpretare a Ministerului Muncii devine opozabilă tuturor părților,  determinând de facto o limitare a dreptului la grevă.

Există un raționament suplimentar care demonstrează absurditatea situației: una dintre confederațiile care au participat la negocierea CCM sănătate a făcut acest lucru la solicitarea federației din Ambulanță. Însă, conform Legii nr. 5/2021, pe viitor (deoarece aplicarea acestei legi este temporar suspendată), personalul din Ambulanță nu va avea dreptul să facă grevă. Ceea ce ar însemna că una dintre părți nu va putea declanșa conflictul colectiv de muncă deoarece nu are dreptul să facă asta. În consecință, în această interpretare conflictul colectiv de muncă în Sănătate nu va mai fi posibil deoarece nu toate părțile pot să-l declanșeze.

Adițional, această situație ar fi aplicabilă și în cazul conflictului colectiv de muncă din Educație (existând confederații care au sindicate membre din acest sector), ceea ce, iarăși, ar pune în discuție și legalitatea grevei aflate în desfășurare.

În consecință, este evident faptul că și această interpretare reprezintă o încălcare a dreptului la grevă.

(3) Nu am făcut dovada notificării unităților sanitare în care avem membri. Deși legea nu prevede această obligație, am înaintat Ministerului Muncii dovezile în acest sens.

 

Precizăm că Federația „Solidaritatea Sanitară” a transmis Ministerului Muncii o adresă în care a demonstrat erorile comise în interpretarea legi, solicitându-i demararea procedurii de conciliere a conflictului colectiv de muncă.

Aici poate fi găsită corespondența dintre Ministerul Muncii și Federația „Solidaritatea Sanitară” pe tema solicitării de conciliere a conflictului colectiv de muncă.

 

                                                                                                           Comitetul Director

                         

                                                                

Persoană de contact:

  • Predica Gabriel, vicepreședinte FSSR, mobil: 0737028094     

 

[1] Articolul 123 din legea nr. 367/2022: Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor/lucrătorilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ.

[2] Dovada că această obiecție are caracter șicanatoriu este făcută și de faptul că principalul motiv al conflictului colectiv de muncă îl constituie negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector.

[3] Aplicând prevederile art. 102, lit. B), lit. c) din legea nr. 367/2022. Precizăm că acesta este sensul pe care Ministerul Muncii a lăsat să se înțeleagă că-l dă prevederilor legale la negocierile din data de 29.05.2023.

[4] Prezentă la întâlnirea din 29.05.2023, deși putea să împlinească procedura pe loc, indicând că este parte a conflictului colectiv de muncă, cealaltă federație reprezentativă din sănătate nu a făcut acest lucru. Suplimentar, din comunicarea publică deducem că nu intenționează să declanșeze conflictul colectiv de muncă; ceea ce înseamnă că nu ia în considerare posibilitatea unei greve.

[5] Aplicând prevederile art. 102, lit. B), lit. c), împreună cu prevederile art. 103 din) legea nr. 367/2022.

[6] Dată fiind recenta modificare a legii dialogului social în sensul celor amintite la punctul a), considerăm că nu aceasta este interpretarea corectă a legii. Însă, în consecință, ca părți ale contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate (a cărui semnare a fost anunțată de reprezentanți ai celeilalte federații reprezentative pentru săptămâna viitoare) trebuie să rămână doar cele două federații reprezentative la nivel de sector, alături de Ministerul Sănătății.Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns