Principii de ocupare a posturilor vacante şi a criteriilor de promovare în funcție – solicitările Federației „Solidaritatea Sanitară”din România

Documente

Federația ”Solidaritatea Sanitară”, ținând cont de excepția legală și imperativă ce vizează unitățile sanitare publice (Legea nr. 153/2017, Anexa 2, cap. 2 art. 10), conform căreia  criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, de comun acord cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector Sănătate, a înaintat astăzi Ministerului Muncii Solicitările Federației „Solidaritatea Sanitară”din România  privind modificările și completările la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Proiectul de H.G. se află în procedură de dezbatere publică, fiind publicat pe site-ul propriu de Ministerul Muncii și Justiției Sociale http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns