”Solidaritatea Sanitară” solicită respectarea dreptului la salariile de bază aferente anului 2021, pentru toți salariații din Sănătate

Documente

Prin documentul înaintat ministrului sănătății Vlad Voiculescu în 29 decembrie 2020, Federația ”Solidaritatea Sanitară” comunică ministerului lista de revendicări ce privesc salariații din Sănătate.

Prima revendicare, cu caracter urgent, se referă la acordarea salariilor de bază aferente anului 2021 pentru lucrătorii din Sănătate, începând cu 01 ianuarie 2021, în contextul în care la data respectivă a fost inițiat proiectul de ordonanță de urgență ce viza înghețarea salariilor de bază în sectorul bugetar.

Lista de revendicări a Federației ”Solidaritatea Sanitară”:

I.      Revendicare cu caracter urgent:

1.       Acordarea salariilor de bază aferente anului 2021 pentru lucrătorii din Sănătate, începând cu 01 ianuarie 2021

În condițiile elaborării proiectului de ordonanță de urgență și a declarațiilor publice ale domnului prim-ministru Florin Cîțu referitoare la înghețarea nivelului salariilor în sectorul bugetar, Federația ”Solidaritatea Sanitară” vă solicită introducerea excepției de la această regulă pentru salariații din Sănătate. Epidemia Covid-19 ne-a dovedit importanța resursei umane în privința funcționării sistemului sanitar, indiferent de categoria profesională din care salariații fac parte. Refuzul acordării salariilor ce li se cuvin începând cu luna ianuarie 2021 reprezintă un gest de nerecunoștință la adresa lor și, în același timp, premisa declanșării unor acțiuni de protest în unitățile sanitare.

II.    Revendicări ce vizează modificări de acte normative, respectiv delanșarea negocierilor cu Federația ”Solidaritatea Sanitară”:

2.       Raportarea tuturor categoriilor de sporuri la salariul de bază actual

În discuție sunt, pe de o parte, categorii de sporuri (sporul de tură/noapte; sporul de continuitate – zile nelucrătoare, sărbători legale) a căror aplicare afectează toți salariații beneficiari, pe de altă parte, categoriile de sporuri pentru condiții de muncă ce afectează toate categoriile de personal ce nu beneficiază de salariile de bază aferente anului 2022.

3.       Plata gărzilor cu tariful orar aferent normei de bază

4.       Repararea erorilor structurale pe care le conține legea salarizării din perspectiva ierarhiei salariilor, acestea având un puternic impact negativ asupra calității vieții profesionale a salariaților.

a) Reașezarea în grila de salarizare a categoriilor profesionale defavorizate:

·           Asistentele medicale;

·           Psihologii, biologii, farmaciștii, chimiștii, fizicienii, precum și a altor categorii ce au pierdut semnificativ în ierarhia salarială în raport cu ierarhia definită până la apariția legii salarizării unitare.

b) Introducerea personalului nemedical în anexa nr. 2 a legii salarizării, cel puțin din perspectiva sporurilor pentru condiții de muncă.

5.       Protecția sănătății și securității lucrătorilor

Obligația de-a asigura siguranța și de a proteja sănătatea lucrătorilor din sănătate revine, în egală măsură, și guvernului și angajatorilor. Siguranța salariaților reprezintă totodată o condiție necesară pentru siguranța pacienților. Siguranța salariaților implică asumarea unor standarde cantitative și calitative în privința echipamentelor individuale de protecție și respectarea lor.

Grija pentru sănătatea și securitatea salariaților din sănătate presupune atât onorarea obligației de-a constitui sistemul național de monitorizarea a accidentelor de muncă și îmbolnăviri profesionale a salariaților din sănătate, așa cum prevede Contractul colectiv de muncă la nivelul de sector bugetar sănătate, cât și recunoașterea COVID-19 ca boală profesională.

Reducerea timpului de lucru pentru toți salariații care lucrează cu pacienți COVID-19 și limitarea la maxim 3 ore a utilizării continue a echipamentului individual de protecție împotriva SARS-CoV-2 fac și ele parte din măsurile necesare pentru asigurarea siguranței și sănătății salariaților din sănătate.

De protecția siguranței și sănătății salariaților din sănătate ține și definirea pacienților suspecți din perspectiva riscului asumat de salariații din sănătate, asumând criteriile de definire propuse de experții Federației „Solidaritatea Sanitară”.

6.       Recunoașterea drepturilor specifice în materie de stagiu de cotizare și pensionare

Tratamentul decent al tuturor lucrătorilor aflați în prima linie a războiului dus împotriva pandemiei COVID-19 implică și acordarea drepturilor specifice în materie de stagiu de cotizare/drepturi de pensie. Suplimentar, este necesară reducerea vârstei de pensionare pentru salariații care lucrează în condiții deosebit de periculoase, respectiv recunoașterea stagiului suplimentar de cotizare pentru toți salariații care depășesc durata de muncă aferentă unui CIM, cu reducerea corespunzătoare a vârstei de pensionare.

7.       Onorarea obligației de-a negocia anexele speciale ale Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate (CCM)

În baza prevederilor CCM, Ministerul Sănătății are obligația de a declanșa negocierea anexelor speciale ale acestuia, ele privind: auditul timpului de muncă, criteriile de evaluare a salariaților, armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, procedura de repartizare a salariaților în ture, stabilirea noilor reguli privind formarea profesională continuă și asigurarea acesteia în mod gratuit pentru salariați, procedura de informare și consultare.
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Lasă un răspuns