O prezentare a situației Sporurilor (pentru cei dispuși să înțeleagă). Analiză, soluții și demersuri!

Având în vedere nemulțumirile în creștere ale salariaților față de problema sporurilor privind condițiile de muncă vă comunică o prezentare analitică a contextului actual, care vă poate ajuta să-i înțelegeți toate aspectele.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a identificat două moduri de-a rezolva problema sporurilor:

I. Eliminarea/modificarea limitei de 30% privind cheltuielile aferente sporurilor (cheltuiala cu sporurile nu poate să depășească 30% raportat la suma aferentă cheltuielilor cu salariile de bază per ordonator principal de credite; art. 25 din legea 153/2017) / eliminarea unor sporuri din această limită (limita de 30% să nu ia în considerare anumite categorii de sporuri).

Această variantă are mai multe soluții, fiecare cu gradul ei de îndreptățire. Federația „Solidaritatea Sanitară” a susținut tot timpul varianta pentru care există argumente solide, respectiv faptul că această limită nu ar trebui să includă sporurile care țin de gesturile firești pentru asigurarea continuității asistenții medicale. Cu alte cuvinte, din limita de 30% trebuie excluse:

 • Sporurile aferente gărzilor suplimentare programului de bază, adică sporurile pentru gărzile care depășesc 35 de ore/săptămână. (De menționat că forma inițială a proiectului de lege includea și tariful orar al acestor gărzi în limita de 30%.)
 • Sporurile pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbătoare.

Într-o accepție generală, solicitările noastre au vizat tot timpul ca această limită de 30% să ia în considerare doar sporurile pentru condiții de muncă.

Am încercat să eliminăm această limită/să eliminăm alte sporuri din această limită în tot acest timp, inclusiv la ultima modificare a legii salarizări, făcând apel la sprijinul tuturor salariaților din sănătate. Propuneri FSSR înregistrate la Camera DeputațilorMobilizarea nu s-a produs, fiind nevoiți să ne rezumăm la presiunile exercitate asupra parlamentarilor. După data de 07.03.2018, când Camera Deputaților a adoptat modificări la legea salarizării fără să includă eliminarea/modificarea acestei limite ne-a devenit clar că această limită are extrem de puține șanse să fie eliminată/modificată pe termen scurt.  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16847   Din acel moment am fost nevoiți să separăm acțiunile în două direcții:

 1. Menținerea solicitării de a elimina limita de 30%/a elimina unele sporuri din această limită și pregătirea protestelor pe această temă în momentul în care salariații sunt dispuși la astfel de acțiuni (estimarea noastră rămâne jumătatea lunii aprilie 2018, după ce vor apărea primii fluturași de salarii). Solicitările aferente acestor acțiuni includ și alte corecții la legea salarizării.
 2. Încercarea de-a obține cea mai bună variantă pe termen scurt, prin negocieri, în contextul existenței limitei de 30% (adică punctul II)

II. Negocierea în interiorul limitei de 30%

 1. Modelul pe care am fost nevoiți să efectuăm negocierile îl constituie Anexa nr. 10, înaintată nouă de Ministerul Sănătății în data de 08.02.2018. În legătură cu Anexa nr. 10 considerăm că sunt necesare următoarele precizări:

Anexa nr. 10 a început să fie concepută în toamna anului 2017, ca urmare a înțelegerii încheiată separat cu Guvernul de o altă organizație sindicală. Atunci au început să fie vehiculate concepte precum spor fix pentru toți salariații, spor individualizat pentru fiecare loc de muncă și salariat

 • Existența Anexei nr. 10 a contribuit la menținerea limitei de 30%, respectiv la refuzul parlamentarilor de a elimina câteva categorii de sporuri din ea, sugerând că este posibil un model cu încadrarea în această limită.
 • Atâta timp cât a existat o șansă de modificare rapidă/în termen util a limitei de 30% Federația „Solidaritatea Sanitară” a respins categoric și în mod public această anexă.
 • După data de 07.03.2018, când Camera Deputaților a adoptat legea de modificare a legii salarizării fără eliminarea/modificarea limitei de 30% a devenit clar că singura variantă pe termen scurt, care ar putea aduce un câștig salariaților, o constituie modificarea Anexei nr. 10.
 1. Obiectivul fundamental al Federației „Solidaritatea Sanitară” în cadrul negocierilor îl constituie obținerea variantei a treia a Anexei 10, cu următoarele caracteristici:
 1. Un nivel al cuantumului sporurilor cât mai apropiat de cel existent la 1 ianuarie 2018.
 2. Cuantumurile sporurilor din varianta nr. 3 a Anexei nr. 10 trebuie să aibă caracter minim și obligatoriu pentru fiecare dintre salariații unei unități publice.
 3. Unitățile pot acorda cuantumuri ale sporurilor mai mari, peste nivelul celor din Anexa nr. 10 (în nici un caz mai mici).
 1. Pentru condițiile b) și c) am obținut deja acordul ministrului Sănătății. Obținerea condiției a), un nivel al cuantumului sporurilor cât mai apropiat de cel existent la 1 ianuarie 2018, necesită precizări suplimentare:
 • Ce înseamnă un nivel al cuantumului sporurilor cât mai apropiat de cel existent la 1 ianuarie 2018?
  • În acest moment credem că reușita ideală ar constitui-o obținerea a 99,99% din cuantumul sporurilor aplicabile la 1 ianuarie 2018, dar nu 100%. Motivul este simplu: există riscul ca 100% să fie interpretat ca încadrându-se în prevederile art. 38, alin. 3 lit. a) din legea 153/2017, fiindu-i automat aplicabilă și limitarea sporurilor la 30% la nivelul ordonatorului principal de credite. Or, prin aplicarea variantei nr. 3 a Anexei nr. 10 am putea reuși de facto să obținem calcularea limitei de 30% la nivelul întregului sector public de sănătate, ceea ce presupune posibilitatea unor spitale de a depăși această limită.
  • Nivelul acceptabilității este definit de soluțiile tehnice/legale identificate până în acest moment.
 1. Poate fi obținut un cuantum al sporurilor în anexa nr. 10 mai mare decât cel actual?
 • Da! Cea mai bună dovadă o constituie diferențele existente între variantele nr. 1 (publicată doar de noi) și nr. 2 (publicată și de Ministerul Sănătății).
 • Soluția de bază pe care se bazează negocierile nu este bazată pe vreo acțiune magică, ci doar pe calcul: este soluția utilizată anterior (care a generat creșterea cuantumului sporurilor în varianta nr. 2 a Anexei nr. 10 față de varianta nr. 1), respectiv creșterea sumei corespunzătoare limitei de 30% prin creșterea sumei aferentă salariilor de bază.
 • Diferența dintre varianta nr. 2 și var. nr. 1 este bazată pe adăugarea de către legiuitor (prin legea de aprobare a OUG nr. 91/2017, adoptată pe 07.03.2018) a altor categorii de salariați la cei care au dreptul la creșterea salariilor de bază de la 1 martie 2018.
  • În acest punct este evident faptul că (rațiunea pragmatică – alături de obligația etică – pentru care) noi am avut tot timpul interesul să fie introduse cât mai multe categorii de salariați în creșterea salariilor de la 1 martie 2018 (am fi dorit ca toate să beneficieze de această creștere): deoarece fiecare creștere a salariilor de bază aduce cu sine creșterea sumelor disponibile pentru sporuri.
  • În același timp, devine evidentă acțiunea noastră privind modificarea legii salarizării pe două direcții strategice simultane în favoarea creșterii cuantumului sporurilor
   • Eliminarea/modificarea limitei de 30% (am prezentat-o mai sus)
   • Creșterea sumelor disponibile pentru sporuri (în interiorul limitei de 30%) prin creșterea numărului de salariați care beneficiază de creșterea salariilor de bază de la 1 martie 2018.
 1. Cum pot fi crescute cuantumurile sporurilor din Anexa nr. 10?

Soluția este identică cu cea prezentată la punctul 4: prin creșterea sumei disponibilă pentru sporuri determinată de creșterea sumei aferentă salariilor de bază.

 • Creșterea sumei aferentă salariilor de bază este fundamentată de aplicarea creșterii salariilor de bază de la 1 martie 2018 pentru alte categorii de salariați ca efect a interpretării prevederilor legale.
 • În discuție este interpretarea legii salarizării în sensul asimilării cu asistentele medicale a moașelor, surorilor medicale, tehnicienilor sanitari s.a.m.d., adică a tuturor celor pe care chiar legea îi asimilează cu asistentele medicale (a se vedea, spre exemplu, rândul 7 de la punctul 1.4, cap. I, Anexa nr. 2 din Legea 153/2017) și acordării creșterilor salariale pentru aceste categorii de la 1 martie 2018.
 • Cu alte cuvinte, este vorba de rezolvarea altei nedreptăți prin interpretarea legii în spiritul ei, aceasta aducând cu sine și posibilitatea creșterii sporurilor.
 • Această soluție a fost avansată deja la ultimele negocieri, fiind în evaluarea instituțională. Ea are un grad maxim de îndreptățire, îndeplinind atât criteriile etice cât și pe cele legale.
 1. Ce impact ar avea aplicarea celor menționate la punctul 5?
 • Nu avem încă un calcul exact, aceasta urmând să fie prezentat în cursul săptămânii ce urmează.
 • Cifra indicată de MS în privința numărului de persoane este estimată la 6000.
 • În baza acestei cifre putem estima că principalul impact îl va constitui respectarea ierarhiei cuantumului sporurilor. Estimarea are situarea medicilor la cca. 70% din sporul actual (v1=20%; v2=40%) iar a asistenților medicali la cca. 92% din cuantumul actual al sporurilor (restul categoriilor profesionale rămânând la 100% pentru a nu fi duse în zona pierderii veniturilor salariale).
 1. Există soluții adiționale?
 • Analizele experților noștri au identificat alte două soluții ce ar putea fi aplicate:
  1. Creșterea salariilor biologilor, chimiștilor s.a.m.d. de la 1 martie 2018. Ea are un grad suficient de îndreptățire, îndeplinind criteriile etice și beneficiind de argumente legale (a se vedea, spre exemplu, rândul 4 de la punctul 1.4, cap. I, Anexa nr. 2 din Legea nr. 153/2017).
  2. Preluarea „disponibilităților” existente la nivelul spitalelor subordonate altor ordonatori principali de credite decât Ministerul Sănătății. Sintetic, această variantă are în vedere faptul că alin. 1 al art. 25 obligă toate unitățile bugetare să se încadreze cu sporurile în limita de 30% (cu excepția celor din Sănătate și a celor din Asistență Socială). Această prevedere generează două tipuri de unități la nivelul ordonatorilor de credite: unități care ating limita de 30% și altele care se situează sub nivelul acestei limite. De la unitățile care se situează sub nivelul limitei de 30% poate fi preluat disponibilul (sume virtuale, gândite din perspectiva nivelului cu care spitalele pot depăși limita de 30% la nivelul lor), el urmând să intre în calculul cuantumului sporurilor din Anexa nr. 10. (Am explicat aici acest mecanism Ministerului Sănătății: https://solidaritatea-sanitara.ro/conditii-si-solutii-tehnice-de-aplicabilitate-regulamentului-de-sporuri/ )
 • Dacă guvernanții refuză luarea lor în considerare aceste variante ar trebui impuse prin proteste, combinând principiile solidarității și acțiunii pentru interesele comune.
 • Aplicarea acestor variante cumulat cu cea anterioară ar putea genera un nivel rezonabil de rezolvarea a problemei sporurilor.

Existența unor condiționări adiționale

 1. Există câteva condiționări adiționale despre care liderii de sindicat știu sau ar trebui să știe. Acum este timpul să știe toți salariații:
 2. Negocierea Regulamentului de sporuri (și a Anexei nr. 10 a acestuia) a intrat deja sub presiunea timpului: până cel târziu la sfârșitul lunii martie Regulamentul de sporuri trebuie aprobat prin Hotărâre de Guvern. Dacă nu se respectă acest termen salariații pierd dreptul la sporul pentru lunile în care Regulamentului nu a fost adoptat (deocamdată în pericol este luna martie 2018).
 3. Introducerea limitelor minime ale sporurilor este condiționată de găsirea soluției tranzitorie pentru anul 2018. O pierdere la acest nivel va fi o pierdere definitivă.
 4. Adoptarea Regulamentului de sporuri fără varianta nr. 3 a Anexei nr. 10 înseamnă a lăsa spitalele să se descurce cum pot, stabilind propriile reguli. Asta va genera în mod sigur pierderi mari salariaților, unitățile preferând să facă economii pe această zonă dacă au posibilitatea legală să facă acest lucru. Suplimentar, spitalele vor fi nevoite să găsească „propriile Anexe 10.”
 5. Dacă nu va exista v.3 a Anexei nr. 10 atunci unitățile sanitare nu vor mai putea beneficia de transferul disponibilităților între ele.

Aceasta este esența negocierii, ea explicând de ce Federația „Solidaritatea Sanitară” insistă să rămână la masa negocierilor până la epuizarea soluțiilor.

Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” a luat două decizii privind protestele:

 1. A abilitat echipa de negociere să decidă declanșarea protestelor în cazul în care negocierile eșuează. Negocierile vor fi considerate eșuate dacă nu va exista o variantă nr. 3 a Anexei nr. 10 care să îndeplinească condițiile precizate mai sus sau dacă nu este menținut cel puțin cuantumul sporurilor aplicabil al 1 ianuarie
 2. A decis evaluarea oportunității protestelor după apariția fluturașilor de salarii din luna aprilie 2018 (aferenți lunii martie 2018), având ca obiectiv modificarea legii salarizării. Evaluarea are următorul sens: dacă veniturile nete din fluturașii de salariul generează gradul de nemulțumire suficient pentru participarea salariaților la proteste atunci vor fi declanșate protestele ce merg până la grevă.


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


4 comentarii

 • Solcanu Mihaela

  In conditiile in care sporurilor se vor limita la 30% , vom face o rocada ne vom duce noi in locul lor in ministere si parlament si sa vina ei sa lucreze cu bolnavi cu tuberculoza ,cu SIDA si alte boli infecto contagioase. Nu numai noi suntem predispusi la imbolnavirii dar si cei din familia noastra se pot imbolnavi.

  • FSSR

   Nu sporurile sunt limitate la 30%, ci sumele alocate pentru plata sporurilor la nivel de ordonator principal de credite sunt limitate la 30% din suma aferentă salariilor de bază.
   Ar fi fost bine să ne susțină toți salariații atunci când am luptat pentru eliminarea acestei limitări din legea salarizării. Ori să ne susțină în momentul în care o vom face de acum încolo.

 • Costel

  Si cum va face un intitut specializat in TBC care are 80% personal sanitar si spor de 85% pentru intreg personalul sanitar incadrarea in limita de 30% ? O aberatie legislativa . E clar in acest caz ca veniturile vor scadea . Sa trateze guvernantii tuberculoza ca medicii si asistentii vor pleca de pe astfel de sectii in ritm accelerat pentru aceiasi bani pe sectii cu risc scazut .
  Doar salariile cu 50–60% mai mari fata de alte sectii ii tineau aici .

 • andrei

  sporul prevazut pt orele lucrate sambata,duminica,sarbatori legale intra si el in limita de 30%?daca da,nu e normal.ce se poate face?multumesc

Lasă un răspuns