Regulament inaplicabil în condițiile menținerii limitei de 30%