Sistemul sanitar românesc încă nu este pregătit suficient pentru lupta împotriva pandemiei COVID 19

Federația „Solidaritatea Sanitară” publică primele date rezultate din cercetarea pe tema percepției salariaților din sănătate privind asigurarea echipamentelor individuale de protecție.

Concluzia generală rezultată pe baza datelor indică faptul că sistemul sanitar românesc încă nu este pregătit de lupta împotriva pandemiei COVID 19, cea mai mare slăbiciune reprezentând-o  lipsurile grave din domeniul echipamentului individual de protecție.

Refuzul autorităților de a respecta regulile dialogului social înrăutățește situația, accentuând gradul de neîncredere al salariaților.

Principalele informații:

78% dintre respondenți declară că unitatea în care-și desfășoară activitatea nu are suficiente echipamente individuale de protecție (70,91% – pentru întrebarea care a vizat personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar); doar 7,25% au indicat faptul că unitatea are aceste echipamente.

Echipamentul de protecțieProcentul salariaților care afirmă că l-au primit
Mănuși de unică utilizare70,92%
Mască chirurgicală69,36%
Halat impermeabil de unică folosință19,08%
Niciunul15,82%
Mănuși menajere11,63%
Ochelari de protecție10,00%
Mască N95 sau FFP2 standard, sau echivalent8,23%
Halat de unică folosință cu mânecă lungă + șort impermeabil de unică folosință7,73%
Ghete /papuci de spital închiși în față7,02%
Mască FFP34,33%
Ecran de protecție facială4,26%

63% dintre respondenți au indicat faptul că nu le-a fost efectuat instructajul de protecție a muncii aferent îngrijirii medicale a pacienților cu coronavirus; 55,68% au indicat același lucru pentru pacienții suspectați a fi infectați cu COVID 19.

65% dintre respondenți au indicat faptul că nu le-a fost efectuată instruirea privind utilizarea, punerea, decolarea și eliminarea echipamentelor de protecție personală (PPE).

51,58% dintre salariați au indicat faptul că nu le-au fost furnizate protocoalele pentru evaluarea, triajul și tratarea pacienților cu COVID 19. Nu putem indica scenariul de intervenție din care fac parte acești salariați.

42,6% dintre respondenți afirmă că au fost nevoiți să cumpere materiale de protecție.

Doar 44,59% dintre respondenți au indicat faptul că unitatea are un sistem de monitorizare a infecțiilor nosocomiale pentru personal.

Doar 26,9% dintre respondenți au indicat că unitatea a inițiat procedurile de consultare a salariaților/reprezentanților salariaților privind pregătirea pentru lupta cu COVID 19.

Numai 20,5% au indicat faptul că Comitetul de Sănătatea și Securitate în Muncă a pregătit un plan/măsuri de protecție a sănătății și securității în muncă aferente luptei cu COVID 19.

Doar 27,52% dintre respondenți au indicat faptul că Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale din unitate a implementat o strategie de acțiune specifică COVID 19.

68,5% dintre respondenți afirmă că sunt nevoiți să-și spele ținutele de lucru acasă.

38% dintre respondenți  afirmă că unitatea este pregătită să li se monteze o mască de protecție, odată cu venirea în unitatea sanitară, pacienților suspecți a fi infectați cu COVID19.

Doar 13,3% dintre salariați consideră că nivelul actual al personalului medical din unitate este adecvat volumul de pacienți ce ar putea fi internați.

Numai 42% dintre respondenți au fost informați care sunt regulile de utilizare rațională a echipamentului individual/personal de protecție (PPE) în contextul COVID 19.

Doar 50% dintre respondenți au indicat faptul că au fost informați care sunt principalele măsuri de protecție recomandate de INSP.

Personalul din unitățile în care sunt tratați pacienții cu COVID 19

6,76% dintre respondenți au indicat faptul că în unitatea lor sunt internați pacienți COVID 19.

32% dintre respondenții au indicat că unitatea sanitară a anunțat toți angajații în momentul depistării unui pacient infectat cu COV19 în unitate.

Precizăm că datele vor fi prezentate în perioada imediat următoare pe site-ul Federației „Solidaritatea Sanitară”: https://solidaritatea-sanitara.ro/

Precizări metodologice privind cercetare sociologică

Cercetarea a fost desfășurată în Cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, având la bază un chestionar de opinie adaptat consultării publice, aplicat în  perioada 14-17.03.2020.

Chestionarul s-a adresat tuturor categoriilor de salariați din sănătate, indiferent de forma de proprietate a unității în care-și desfășoară activitatea, invitația de completare fiind transmisă:

a) către 45.000 de lucrători din sectorul sanitar din toate regiunile țării, țintiți prin intermediul adreselor de e-mail (din baza de date a CCDSS). Această variantă de diseminare a chestionarelor apelează la persoane despre care știm cu certitudine că au calitatea de angajați ai sectorului sanitar. Aceste persoane au primit chestionarul pe e-mai împreună cu un cod unic de completare, având posibilitatea de a completa un singur chestionar.

b) Către toți salariații din Sănătate care utilizează rețeaua de socializare Facebook, prin aplicațiile specifice dezvoltate în cadrul acesteia.

Precizăm că prima variantă (a) de distribuire este cea standard, ea oferind marea majoritatea a răspunsurilor. Varianta b) are predominant rolul de control, permițând totodată completarea limitelor variantei a).

Au răspuns la invitația de a completa chestionarul 3690 de salariați, 1404 dintre ei furnizând răspunsuri complete. Chestionarele cu răspunsuri incomplete au fost eliminate din prelucrarea finală, fiind reținute pentru prelucrare un număr de 1404 chestionare.

 

Aici pot fi găsite Rezultatele evaluării nivelului de protecție a salariaților din Sănătate în fața pandemiei COVID 19.

 

Aici pot fi găsite datele aferente Evaluării nivelului de protecție a salariaților din Sănătate în fața pandemiei COVID 19, actualizate în timp real (cu detalii).

 

Biroul de presăDacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos:


Un comentariu

Lasă un răspuns